Trang chủ » Hỏi đáp thư giãn
  • Tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm

    Tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2013, cả nước có 30 tỉnh, thành phố nuôi tôm nước lợ với diện tích 652.612 ha. Chi phí đầu tư nuôi tôm công nghiệp rất cao (200-250 triệu đồng/ha), nhất là chi phí cung cấp khí nuôi tôm.

Bài viết liên quan