• Chia sẻ
  • Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu năm mới hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu năm mới hưởng lương hưu

Nhiều người khi đến tuổi nghỉ hưu thường lo lắng đến việc bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu năm mới được hưởng chế độ hưu trí. Bởi luật bảo hiểm xã hội mới đã có sự điều chỉnh về thời gian hưởng lương hưu khiến không ít người lao động thấy hoang mang.

Nhắc đến việc tìm đến dịch vụ bảo hiểm xã hội để hỗ trợ thông tin thì hầu như doanh ngiệp nào cũng hài lòng về chất lượng dịch vụ và chất lượng công việc mà dịch vụ này mang lại.

Bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu năm mới hưởng lương hưu

Đối với vấn đề bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu năm mới được hưởng lương hưu thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu về điều kiện để được hưởng lương hưu theo quy định của luật bảo hiểm xã hội mới là như thế nào.

Điều kiện hưởng lương hưu  bao gồm:

- Người lao động có độ tuổi 55 tuổi trở lên đối với nữ và 60 tuổi trở lên đối với nam.

- Ngoài ra thì trong quá trình làm việc ,người lao động phải đóng đủ từ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên mới được hưởng lương hưu (trừ các trường hợp đau ốm hay sức khỏe suy giảm theo quy định của luật bảo hiểm xã hội và có giám định của cơ quan y tế).

Quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu áp dụng từ năm 2018 như sau:

- Đối với lao động nữ thì để hưởng tối thiểu 45% lương hưu thì phải đóng được tối thiểu là 15 năm bảo hiểm xã hội. Sang năm thứ 16 thì mức hưởng lương hưu sẽ là 47% lương đóng bảo hiểm xã hội (tăng 2%). Cứ như thế, nếu lao động nữ muốn hưởng đủ tối đa 75% lương hưu theo quy định thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội phải là đủ 30 năm trở lên. Quy định mới này đã tăng thêm 05 năm tham gia bảo hiểm xã hội so với trước đây. Quy định bảo hiểm xã hội trước đây lao động nữ muốn hưởng đủ 75% lương hưu chỉ cần đóng đủ 25 năm bảo hiểm xã hội.

- Đối với lao động nam thì để hưởng mức lương hưu tối thiểu là 45% thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu là 16 năm tình từ năm 2018. Nếu muốn hưởng tối đa 75% lương hưu thì lao động nam  phải đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội. Như vậy, quy định mới trong luật bảo hiểm xã hội cũng tăng thêm 05 năm đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nam so với trước đây là 30 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ hưởng 75% lương hưu.

Những thay đổi trong luật bảo hiểm xã hội về vấn đề bảo hiểm xã hội đóng bao nhiêu năn mới được hưởng lương hưu tối đa đã khiến nhiều người lao động thấy mình bị thiệt thòi. Đặc biệt là đối với những người sắp đến tuổi nghỉ hưu. Đó cũng chính là lý do mà nhiều người lao động khi nhận được thông tin này đã quyết định nghỉ hưu sớm để đảm bảo quyền lợi của mình được tốt hơn.