Bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản

Trước các thông tư, những quy định được đưa ra về chế độ bảo hiểm xã hội thì một trong những vấn đề được quan tâm không kém đó là bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản.

Trong nhưng tháng trở lại đây, dịch vụ bảo hiểm xã hội tiếp nhận rất nhiều quý khách hàng để giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản. Theo đó, có nhiều câu hỏi của quý khách hàng như các đối tượng hưởng chế độ thai sản?

Bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản

Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Thủ tục ra làm sao?… là những câu hỏi thường gặp rất nhiều và khiến cho nhiều quý khách hàng thắc mắc. Sau đây chúng tôi sẽ trả lời cho các quý khách hàng lần lượt các câu hỏi thắc mắc đó.

Thức nhất luật bảo hiểm xã hội quy định bảo hiểm xã hội về chế độ thai sản quy định người lao động thuộc một trong các đối tượng như lao động nữ mang thai, lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ mang thai hộ, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi và lao động nam đóng bảo hiểm xã hội và có vợ sinh con.. thì tất cả những đối tượng trên sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Tuy nhiên, đó là những đối tượng để được hưởng chế độ thai sản còn điều kiện để được hưởng chế độ thai sản lại là một vấn đề khác mà người lao động cần quan tâm. Để có thể hưởng chế độ thai sản thì người lao động phải đáp ứng được các điều kiện mà luật bảo hiểm ban hành. Cụ thể người lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi. Đồng thời phải thực hiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh với đối tượng lao động nữ phải nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ có thẩm quyền.

Lao động nữ đủ 1 trong 2 điều kiện đã nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Theo quy định của luật bảo hiểm xã hỗi thì các trường hợp nhận nuôi con được hưởng bảo hiểm thai sản được quy định như sau:


- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và cùng với đó thì tháng đó người lao động có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.