• Chia sẻ
  • Các thời điểm yêu cầu kiểm định cần trục

Các thời điểm yêu cầu kiểm định cần trục

Cần trục trong xây dựng là thiết bị chuyên dụng hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng lên trên cao có thể gây nguy hiểm nếu gặp sự cố sai sót trong quyas trình vận hành vì vậy phải kiểm định cần trục thường xuyên. Vậy khi nào thì cần kiểm định cần trục?

Kiểm định cần trục trong xây dựng được chia ra làm nhiều giai đoạn, các giai doạn kiểm định gồm có: kiểm định lần đầu, kiểm định theo định kì, và cuối cùng là kiểm định bất thường.

Kiểm định lần đầu, tất cả các thiết bị trong công nghiệp hoặc trong xây dựng đều được đưa ra những tiêu chuẩn nhất định nhằm đảm  bảo an toàn trong lao động và vì vậy việc kiểm định là một việc yêu cầu bắt buộc các cơ sở xây dựng cần phải làm để đảm bảo an toàn ngay lần đâu tiên đưa thiết bị cần trục từ xưởng sản xuất tới công trình để xem các bộ phận đã đạt yêu cầu do bộ lao động thương binh và xã hội đề phòng trong quá trình vận chuyển có sảy ra hỏng hóc ở đâu hay không để kịp thời sửa chữa.

Sau lần kiểm định này cần trục được đưa vào sử dụng như bình thường, tuy nhiên cần trục sau khi sử dụng một thời gian cũng phải được kiểm định lại theo định kì thông thường là mỗi năm một lần, sau khi hết thời hạn kiểm định cuối cùng thì cần trục sẽ được kiểm định tiếp để kiểm tra tình trạng an toàn kĩ thuật.

Ngoài hai tời điểm kiểm định trên thì khi có yêu cầu của các cơ sở sử dụng, cơ quan chức năng cơ quan có thẩm quyền thì các cơ sở xây dựng, công trường xây dựng cần phải tiến hành kiểm định và thông báo kết quả kiểm định cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra tiêu chuẩn an toàn có phù hợp với yêu cầu không. Bên cạnh đó sau khi rời vị trí, nâng cấp hay những cải tạo có ảnh hưởng tới cần trục thì cũng phải tiến hành kiểm tra ngay để kịp thời khắc phục sai sót, lỗi hỏng trong quá trình thay đổi vị trí, cải tạo….