• Khám phá
  • Cách xác định đặc điểm của hàng hóa trong vận tải biển

Cách xác định đặc điểm của hàng hóa trong vận tải biển

Trong vận chuyển đường biển bằng container, chúng ta cần phải tiến hành một hoạt động đó là phân loại hàng hóa theo đặc điểm của nó để có thể đóng vào những loại container phù hợp nhất. Tuy nhiên không phải ai cũng biết xác định đặc điểm hàng hóa như thế nào và phân loại nó một cách hợp lý nhất.

Thông thường công đoạn đóng gói hàng hóa vào container để vận chuyển đường biển hiện nay do các chủ hàng thực hiện, chính vì thế mà chúng ta cần biết hàng hóa của mình thuộc nhóm đặc điểm nào để có thể chọn loại container phù hợp với nhóm hàng hóa của mình. Đặc biệt nếu ta vận chuyển nhiều loại hàng hóa cùng lúc thì hoạt động này càng quan trọng hơn khi phải phân loại hợp lý để tránh quá trình vận chuyển sẽ làm ảnh hưởng và giảm chất lượng hàng hóa của mình.

Cách xác định đặc điểm của hàng hóa trong vận tải biển

Chúng ta có nhiều loại container sử dụng trong vận tải đường biển, và mỗi loại container sẽ phù hợp với từng nhóm hàng hóa có đặc điểm khác nhau. Dưới đây là một số nhóm hàng hóa nên và không nên chuyên chở bằng container, ta có thể tham khảo để biết mình có nên sử dụng phương thức vận chuyển đường biển với container cho hàng hóa của mình hay không.

Có 4 nhóm hàng hóa chuyên chở cơ bản và những đặc điểm của nó như sau:

- Nhóm các loại hàng hoàn toàn phù hợp với chuyên chở bằng container: hàng bách hóa, thực phẩm đóng hộp, dược liệu y tế, sản phẩm da, nhựa hay cao su, dụng cụ gia đình, tơ sợi, vải vóc, sản phẩm kim loại, đồ chơi, đồ gỗ,…

- Nhóm các loại hàng phù hợp với điều kiện chuyên chở bằng container: hàng có giá trị thấp và số lượng buôn bán lớn như than, quặng, cao lanh

- Nhóm các loại hàng có tính chất lý, hóa đặc biệt: hàng dễ hỏng, hàng đông lạnh, súc vật sống, hàng siêu nặng, hàng nguy hiểm độc hại,… nhóm này nếu muốn sử dụng vận chuyển đường biển bằng container phải dùng những loại container chuyên dụng để đảm bảo chất lượng hàng hóa.

- Nhóm các loại hàng không phù hợp với chuyên chở bằng container: hàng siêu trường, siêu trọng, ô tô tải hạng nặng, các chất phóng xạ, sắt hộp, sắt cuộn, phế thải,… Chúng ta không nên dùng phương thức vận chuyển bằng container cho nhóm hàng hóa này.