• Chia sẻ
  • Chi phí cho một lần kiểm định an toàn như thế nào?

Chi phí cho một lần kiểm định an toàn như thế nào?

Việc kiểm định an toàn là điều ngày càng trở nên quen thuộc hơn trên thị trường lao động hiện nay. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cá nhân và doanh nghiệp chưa hiểu lắm về vấn đề này, chẳng hạn như chi phí kiểm định an toàn và mắc hay rẻ?

 

Kiểm định an toàn là một việc làm bắt buộc các doanh nghiệp và công ty phải thực hiện, nhưng không có nghĩa việc kiểm định an toàn đối cới các loại máy móc không tốn phí. Phía công ty và doanh nghiệp đó cần phải chịu một khoản phí cho việc kiểm định.

Nói một cách khách quan, kiểm định an toàn chính là một dịch vụ, nó có nhiệm vụ kiểm tra độ an toàn của các loại máy móc cần được kiểm định trước khi đưa vào hoạt động. Mà khi đã nhắc đến dịch vụ thì tất nhiên doanh nghiệp sẽ phải tốn một khoản phí để chi trả cho dịch vụ đó.

Thông thường, chi phí kiểm định là do phía dịch vụ tự quyết định, tùy theo từng loại máy móc và tùy theo mức độ kiểm định của dịch vụ mà tính phí. Tuy nhiên, chi phí có được sau một lần kiểm định đó không do dịch vụ hoàn toàn nắm giữ, mà một phần được chuyển cho các cơ quan chức năng của nhàn nước. Đó là chi phí cho các loại giấy tờ chứng nhận độ an toàn của máy móc và giấy phép được sử dụng cho các loại máy móc đó.

Vì thế mà có một số dịch vụ kiểm định an toàn sẽ lấy mức giá cao hơn một tí để bù trừ vào khoản phí mà dịch vụ phải bỏ ra để trả cho các cơ quan chức năng. Cũng có một số dịch vụ sẽ lấy ở mức giá trung bình, không lời nhiều nhưng cũng không bị lỗ, nhưng họ sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ phía các doanh nghiệp có máy móc cần được kiểm định.

Có những doanh nghiệp vì không muốn bỏ ra phi phí để kiểm định an toàn cho máy móc, họ sử dụng những chiêu trò để lách luật và tránh phải kiểm tra máy móc. Hoặc có những nơi vì máy móc không được sản xuất bằng cách tốt nhất, nên không dám mời đội ngũ kiểm định về kiểm tra. Họ thà tốn khoản lớn chi phí để có giấy phép sử dụng còn hơn bỏ tiền hoàn thiện lại máy móc hay là mua những máy móc đắt tiền hơn. Như thế, một khi xảy ra tai nạn, chính những doanh nghiệp đó sẽ phải chịu tội vì đã lách luật và không đảm bảo an toàn cho người lao động.