• Doanh nghiệp
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài

Một trong những câu hỏi mà các đơn vị tư vấn thường nhận được chính là chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện nào mới có thể đảm bảo việc thành lập là hợp pháp. Đây là vấn đề rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp là một trong những yếu tố để giúp cho nhiều người có thể đảm bảo được việc thành lập công ty được thực hiện  theo đúng quy định mà pháp luật ban hành một cách chính xác và đúng đắn nhất.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài

Như chúng ta đã biết thì khi Việt Nam gia nhập WTO chính là lúc mà cánh cửa thương  mại rộng mở để doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội vươn ra thị trường thế giới. Cùng với đó thì việc các doanh nghiệp nước ngoài lựa chọn Việt Nam làm thị trường để đầu tư kinh doanh cũng không phải là ít. Ngày càng có nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Tuy nhiên, một điều đặt ra chính là điều kiện để có thể giúp các chủ doanh nghiệp này có thể đảm bảo là việc kinh doanh của mình được hợp pháp là như thế nào?

Vấn đề điều kiện khi người nước ngoài lựa chọn thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam chính là đảm bảo được ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh không thuộc vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra thì chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài cũng phải tìm hiểu các quy định về hồ sơ, giấy tờ cần đáp ứng đối với ngành nghề mà mình lựa chọn như thế nào. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện  thì cần phải đáp ứng được những điều kiện gì..

Hơn thế nữa thì việc lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp tư nhân thì người nước ngoài cần tìm hiểu xem loại hình này có yêu cầu về người đại diện theo pháp luật như thế nào mới đảm bảo đúng theo quy định mà pháp luật Việt Nam ban hành.

Việc thành lập công ty thì chủ doanh nghiệp là người nước ngoài cũng phải đảm bảo được là việc thành lập công ty phải có sự thông baó về tổng số vốn đầu tư cũng như các chiến lược, kế hoạch kinh doanh lên cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét.

Một điều quan trọng khi chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài thực hiện việc kinh doanh tại Việt Nam chính là phải đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ theo các quy định mà pháp luật Việt Nam ban hành một cách chính  xác nhất.

Nói tóm lại thì việc chủ doanh nghiệp tư nhân là người nước ngoài khi thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thì cần phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh mà pháp luật ban hành để có thể đảm bảo việc kinh doanh được thuận lợi.