• Khám phá
  • Công ty CP Thực phẩm Đức Việt thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty CP Thực phẩm Đức Việt thay Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty CP Thực phẩm Đức Việt đã chính thức bầu bà Nguyễn Quỳnh Hoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/7/2014.

Đức Việt chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xúc xích, thịt hong khói và các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Đức Việt chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xúc xích, thịt hong khói và các loại thực phẩm chế biến sẵn.

Căn cứ đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Mai Huy Tân ngày 26/7/2014, Công ty CP Thực phẩm Đức Việt đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đơn xin từ nhiệm của ông Mai Huy Tân đồng thời Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Đức Việt đã chính thức bầu bà Nguyễn Quỳnh Hoa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/7/2014. 

Công ty CP Thực phẩm Đức Việt là một trong các  doanh nghiệp chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm xúc xích, thịt hong khói và các loại thực phẩm chế biến sẵn có uy tín hàng đầu  tại Việt Nam.