• Doanh nghiệp
  • Công ty Than Uông Bí: Chủ động các giải pháp ổn định sản xuất

Công ty Than Uông Bí: Chủ động các giải pháp ổn định sản xuất

Gặp không ít khó khăn khi thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại sản xuất, công trình, dự án… Tuy nhiên, Công ty than Uông Bí đã nhanh chóng nắm bắt tình hình mới, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm ổn định lao động và duy trì sản xuất.

Theo lãnh đạo công ty, đầu tháng 7/2014, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) công bố Quyết định về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại sản xuất, công trình, dự án của Công ty than Uông Bí và Công ty than Hồng Thái. Theo đó, Công ty Than Hồng Thái đã chính thức tách khỏi than Uông Bí, trở thành chi nhánh trực thuộc TKV. Các đơn vị: Công ty than Đồng Vông, Xí nghiệp than Hoành Bồ, Xí nghiệp sàng tuyển chuyển về Công ty than Uông Bí.

Thực hiện theo mô hình quản lý mới, than Uông Bí có 17 phòng nghiệp vụ, 27 phân xưởng sản xuất trực tiếp, trong đó 12 phân xưởng khai thác, đào lò và 15 phân xưởng phục vụ tại các khu vực sản xuất gồm: Khu mỏ Tràng Bạch, Đông Tràng Bạch và Tân Dân. Bên cạnh những thuận lợi, khi  thực hiện mô hình quản lý mới, công ty gặp không ít  trở ngại như: Lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại lên đến 400 người, diện sản xuất thu hẹp…

Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc TKV:
Việc phê duyệt phương án sắp xếp lại sản xuất, công trình, dự án của Công ty Than Uông Bí có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh, giúp công ty duy trì, phát triển sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập, ổn định tư tưởng người lao động.
Lãnh đạo công ty cho biết, sau khi thực hiện tái cơ cấu, kế hoạch sản xuất than nguyên khai của công ty năm 2014 được điều chỉnh giảm còn 905.000 tấn so với kế hoạch đầu năm là 2.250.000 tấn. Tổng số còn lại là 4.280 người, trong đó khối sản xuất than là 3.347 người; khối các công ty cổ phần là 933 người. Trong khối sản xuất than, khó khăn hiện nay là cơ cấu lao động không hợp lý, mất cân đối do tỷ lệ lao động  gián tiếp, phục vụ phụ trợ cao; riêng lao động gián tiếp gần 600 người, chiếm 17,8%; lao động phục vụ, phụ trợ 1.046 người, chiếm 31,2%; trong khi đó sản xuất chính là 1.705 người, chỉ chiếm 51% dẫn đến năng suất lao động thấp, ảnh hưởng thu nhập của người lao động.

Trước những khó khăn trong quá trình thực hiện mô hình mới, một loạt các giải pháp được công ty nhanh chóng triển khai. Theo đó, lãnh đạo công ty đã chủ động xây dựng bộ máy,  mô hình hoạt động mới và bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động. Đảng ủy, công đoàn công ty đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, công đoàn bộ phận nắm bắt tình hình tư tưởng, việc làm, tâm tư, nguyện vọng của người lao động, tổ chức gặp gỡ, đối thoại với người lao động.

Công ty thực hiện rà soát, bố trí sắp xếp lao động gián tiếp tại các phòng, ban. Đồng thời, cơ cấu lại lao động hợp lý theo hướng giảm lao động gián tiếp và phục vụ, phụ trợ, tăng tỷ lệ lao động chính đáp ứng cho sản xuất. Bên cạnh đó, ưu tiên tiền lương cho thợ lò, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt ăn, ở  để thu hút và giữ chân thợ lò. Thực hiện khoán chi phí, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong quản lý và sản xuất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng than, tăng cường công tác chế biến và tiêu thụ.

Cùng với đó, công ty tập trung vào các công trình trọng điểm, nâng cao sản lượng và năng suất lao động, thực hiện các giải pháp trong công nghệ, cơ giới hóa khai thác lò chợ nhằm nâng cao năng suất lao động, tập trung vào các dự án, mở rộng sản xuất, nâng dần sản lượng Dự án mỏ Tràng Bạch, phấn đấu năm 2017 đạt công suất thiết kế 1,2 triệu tấn than/năm…