• Doanh nghiệp
  • Điều cần biết trước khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2014

Điều cần biết trước khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2014

Khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần 2014 thì bạn thường băn khoăn không biết là thủ tục này gồm những gì và cần phải thực hiện các công việc này như thế nào? Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu các thông tin cụ thể nhất.

Muốn thành lập công ty thì phải nắm rõ quy định của pháp luật. Nếu không nắm rõ quy định thì tốt nhất là bạn nên liên hệ đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ thông tin được đầy đủ nhất.

Điều cần biết trước khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2014

Có rất nhiều điều bạn cần biết nếu muốn thủ tục thành lập công ty cổ phần 2014. Bởi đây là loại hình doanh nghiệp chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật và cơ quan chức năng. Nếu không nắm rõ thông tin thì rất khó để có thể hoàn thành công việc được thuận lợi nhất.

Công ty cổ phần là gì?

Đây là một dạng pháp nhân hoạt động theo chế độ trách nhiệm hữu hạn. Loại hình doanh nghiệp này được tồn tại độc lập với chủ sở hữu của nó. Hiện vốn của công ty cổ phần sẽ chia thành các phần bằng nhau gọi là các cổ phần và người nắm giữ cổ phần là cổ đông. Nhiều người đánh giá rất cao về hiệu quả kinh tế một khi đã lựa chọn làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2014.
Cơ cấu thể chế

Theo quy định của pháp luật thì cơ quan cao nhất trong công ty cổ phần chính là Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông của công ty sẽ tiến hành bầu ra Hội đồng quản trị với chủ tịch hội đồng quản trị cùng các chức vụ khác kèm theo trong công ty như: phó chủ tích, Tổng giám đốc, Giám đốc...

Đối với công ty cổ phần có số lượng cổ đông từ 11 trở lên thì phải lập ra Ban kiểm soát để giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh cũng như các báo cáo tài chính của công ty cổ phần.

Quan hệ giữ hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty là quan hệ quản trị công ty. Quan hệ giữa Tổng giám đốc/Giám đốc với nhân viên là quan hệ quản lý công ty. Mối quan hệ này thường được xác định đi kèm với các lợi ích và quyền hạn của nó.

Khi làm thủ tục thành lập công ty cổ phần 2014 thì công ty có thể hoạt động theo cơ cấu Đại hội đồng hay Đơn hội đồng. Miễn sao là cơ cấu tổ chức đó có thể giúp cho công ty cổ phần có được những tiện lợi trong việc quản lý và hoạt động kinh doanh là được.

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Nhiều người cho rằng trong công ty cổ phần chỉ có duy nhất 1 loại gọi là cổ phần mà thôi. Nhưng thực tế thì nó được chia thành nhiều loại cổ phần khác nhau như:

- Cổ phần phổ thông do các cổ đông phổ thông sở hữu

- Cổ phần ưu đãi do các cổ đông ưu đãi sở hữu. Cổ phần ưu đãi sẽ có các loại như: Cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác được quy định theo Điều lệ của công ty.

Có thể thấy, nếu chuẩn bị thủ tục thành lập công ty cổ phần 2014 thì bạn đừng quên tìm hiểu các thông tin trên đây để có thể đảm bảo việc thành lập công ty được thuận lợi và mang đến hiệu quả kinh doanh cao nhất.