• Chia sẻ
  • Giải đáp một số thông tin về hóa đơn điện tử tiền điện

Giải đáp một số thông tin về hóa đơn điện tử tiền điện

Khi áp dụng việc thanh toán tiền điện bằng hóa đơn điện tử tiền điện thì nhiều khách hàng thường có những thắc mắc về các ký hiệu trên hóa đơn được ghi với ý nghĩa gì. Đây là điều dễ hiểu vì cách trình bày và các quy chuẩn ký hiệu giữa hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy trước đây có sự khác nhau.

Đối với vấn đề mua hóa đơn điện tử giá rẻ thì các doanh nghiệp cũng còn nhiều băn khoăn về chất lượng cũng như độ tin cậy của loại hóa đơn này như thế nào để có thể đảm bảo được những bí mật và thuận  lợi trong giao dịch, kinh doanh.

Giải đáp một số thông tin về hóa đơn điện tử tiền điện

Hiện nay, khi áp dụng hóa đơn điện tử tiền điện vào thực tế thì có nhiều thông tin và ký hiệu được viết tắt nên khiến khách hàng thấy khó hiểu. Vì thế, bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp mọi người giải mã một số ký hiệu khó trên hóa đơn để mọi người có thể nắm rõ thông tin hơn.

Các thông tin trên Hóa đơn điện tử tiền điện:

-   Mẫu số: đây là Mẫu số hóa đơn

-   ID HĐ: Đây là số thứ tự định danh của từng hóa đơn tương ứng theo quy định

-   MTS: là mã số thuế của các Công ty Điện lực khác nhau

-   Mã KH: Mã khách hàng gồm 13 ký tự

-  Mã T.Toán: có nghĩa là Mã thanh toán hóa đơn trên hệ thống

-  Mã NN: Đây là mã Kinh doanh dịch vụ theo từng ngành nghề khác nhau.

-  Mã tổ: Là mã tổ điện có nhiệm vụ quản lý khách hàng.

-  Mã trạm: Mã trạm biến áp được quy định để phân biệt trên hệ thống hóa đơn điện tử.

-  Cấp ĐA: Là mã cấp điện áp

-  Sổ GCS: Mã sổ ghi chỉ số công tơ điện.

Những quy định về hóa đơn điện tử tiền điện :

-  Hình thức lưu trữ: hóa đơn này được lưu trữ dưới dạng các bản ghi cơ sở dữ liệu. Các dữ liệu này sẽ được lưu trữ ít nhất trong vòng 10 năm tính từ thời điểm  khởi lập hóa đơn điện tử theo quy định .

- Định dạng:  hóa đơn điện tử tiền điện được lưu dưới dạng ngôn ngữ thẻ có cấu trúc – XML.

- Thể hiện: Đây là một tập hợp các thông tin về dữ liệu điện tử . Nó được lưu trữ trên máy tính của các bên liên quan trong hoạt động giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Đây là điều khác với hóa đơn giấy vì nó sẽ không có nhiều liên để giao cho các bên liên quan mà tất cả đều cùng khai thác trên cùng một tệp thông tin trên hệ thống.

Có thể nói là những thông tin trên hóa đơn điện tử tiền điện có thể ngay lúc đầu khách hàng sẽ khó có thể hiểu hết được ý nghĩa của các ký hiệu. Hy vọng là với một số giải nghĩa cơ bản trên thì khách hàng có thể yên tâm hơn thì giao dịch bằng loại hóa đơn này.