• Doanh nghiệp
  • Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp

Giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp

Ngày 24/7, 12 doanh nghiệp đến từ các ngành nghề khác nhau như dệt may, điện tử, tư vấn, tin học và chăm sóc sức khoẻ đã cùng thảo luận về các giải pháp để thúc đẩy bình đẳng giới tại doanh nghiệp thông qua vận dụng những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ tại TP HCM.

Quang cảnh buổi thảo luận
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm vận dụng các nguyên tắc này tại 30 doanh trên toàn quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam dưới sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của Cơ quan phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women).
Thực tế cho thấy, các quốc gia có mức độ bình đẳng giới cao nhìn chung có nền kinh tế cạnh tranh hơn và tăng trưởng nhanh hơn, ngược lại, ở những nơi phụ nữ không được tham gia đầy đủ vào đời sống kinh tế và chính trị thì sự phát triển không thực sự bền vững. Trao quyền cho phụ nữ là một sự đầu tư thông minh, giúp cho các doanh nghiệp phát triển kinh doanh hiệu quả. Tuy nhiên, việc đảm bảo sử dụng được tài năng, kỹ năng, kinh nghiệm và sức lực của người phụ nữ đòi hỏi cần có những hành động có mục đích và các chính sách thận trọng.
Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (Women Empowerment Principles-WEPs) là một sáng kiến chung của UN Women và Cơ quan hiệp ước toàn cầu của Liên Hiệp quốc (UN Global Compact) cung cấp các hướng dẫn thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp. Những nguyên tắc này đã được giới thiệu từ 2012 tại Việt Nam. Trên cơ sở chương trình thử nghiệm này, các tài liệu hướng dẫn việc vận dụng những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ sẽ được hoàn thiện và đưa vào áp dụng đại trà trong khu vực doanh nghiệp Việt Nam.
Những nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ bao gồm:
- Lãnh đạo cấp cao doanh nghiệp thúc đẩy bình đẳng giới
- Đối xử công bằng giữa nam và nữ trong công việc – tôn trọng quyền và không phân biệt đối xử
- Đảm bảo sức khỏe, an toàn và lợi ích của mọi người nữ và nam lao động nam
- Khuyến khích giáo dục, đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ
- Thực hiện các hoạt động phát triển doanh nghiệp, chuỗi cung ứng và marketing hướng đến tăng quyền năng cho phụ nữ
- Thúc đẩy bình đẳng thông qua các sáng kiến và vận động cộng đồng
- Đánh giá và báo cáo công khai về tiến bộ bình đẳng giới