Giàn giáo khi chiều cao lớn hơn 6m

Khi các công trình cần sử dụng giàn giáo lớn hơn 6m thì bắt đầu có những yêu cầu khắt khe để đảm bảo an toàn khi ở trên độ cao lớn hơn hơn 6m tính từ mặt đất.

Ở độ cao 6m trở đi thì khi đó việc lắp đặt giàn giáo cũ phải được tính hết sức khĩ càng và khọc mới có thể đảm bảo hiệu quả an toàn khi có người thi công trê đó. Vậy ta sẽ làm gì với giàn giáo ở độ cao hơn 6m.

 

1. Để chống đỡ ván khuôn sàn, dầm và các kết cấu khác đặt ở độ cao bằng hoặc lớn hơn 6m ( trong trường hợp ván khuôn không thể treo với kết cấu chịu lực của công trình), người ta dùng cột giáo nối dài tại chỗ, theo yêu cầu chiều cao cần thiết và liên kết giữa các cột bằng giằng nằm ngang (theo hai phương dọc và ngang) và giằng chéo.

2. Tiết diện cột phải được xác định theo tính toán.

3. Nếu dùng cột giáo bằng gỗ tròn, đường kín lấy không lớ hơn 160mm; với gỗ vuông, tiết di6e5n không lớn hơn 120x120mm

Mối nối cột cấu tạo theo kiểu mộng, tăng cường phía ngoài mối nối bằng đai thép hoặc gông thép xiết chặt. Ở những cột đứng cạnh nhau, mối nối được đặt so le theo chiều cao. Theo mặt phẳng nằm ngang, số mối nối không được lớn hơn 50% tổng số cột.

4. Tất cả những cột chịu tải đều phải có những bột gá (nêm) dưới chân cột, hoặc ở đầu cột, dưới đà ngang đỡ ván khuôn.

5. Cột giáo phải có giằng nằm ngang, liên kết theo hai phương thẳng góc với nhau, nhằm mục đích:

- Tạo sự ổn định không gian cho giàn giáo;

- Giảm chiều dài tự do cho cột;

- Đỡ sàn thao tác (dùng để lắp ván khuôn, buộc cốt thép, kiểm tra ván khuôn trong quá trình đổ betong và tháo ván khuôn).

Để chống đỡ ván khuôn, trong trường hợp cần thiết giảm số lượng cột chống, tiết diện của thanh giằng ngang sẽ tính tham gia vào việc chịu tải trọng thẳng đứng.

đơn giản việc lắp ghép giàn giáo tại công trình, tất cả các thanh giằng ngang cấu tạo có tiết diện như nhau ở mọi vị trí. Nếu tính toán một thanh giằng không đủ thì bố trí hai thanh giằng có cùng tiết diện.

Nếu hai thanh giằng ở mặt phẳng nằm ngang giao nhau mà vật đặt trên chịu tải trọng thẳng đứng trường họp này cả hai thanh giằng cùng tham gia truyền lực lên cột.

6. Giằng nằm ngang, đỡ sàn thao tác hoặc nhận tải trọng thẳng đứng, làm bằng ván có chiều dày không nhỏ hơn 40mm. Giằng được liên kết với cột bằng bulong hoặc đinh. Số lượng đinh tại mỗi nút không ít hơn ba. Liên kết cột và giằng chịu lực phải thực hiện theo tính toán.

7. giằng chéo làm bằng ván có tiết diện 25x120mm hoặc 25x150mm; nếu kích thước bé hơn, khi tháo ván khuôn, giằng dễ bị gãy.

8. Giằng chéo đảm bảo cho giàn giáo không bị biến hình, thường là giằng mềm, liên kết với cột thành những lưới tam giác. Trường hợp này, khi có các lực ngang (lực gió, lực hãm..) tác dụng lên nhóm giằng nọ hoặc nhóm giằng kia gây ra chuyển vị, thì các thanh giằng chép chỉ làm việc ở trạng thái chịu kéo. Góc nghiệng giữa giằng chéo với phương ngang thường nằm trong giới hạn từ 40 độ – 50 độ. Ở những vị trí chịu lực đặc biệt, cần phải đặt giằng chéo giao nhau theo kiểu chữ thập.

9. Giằng chéo bố trí theo chu vi nhà hoặc ở góc công trình; còn phái trong theo phương ngang đặt từng hàng một, theo phương dọc đặc cách nhau trong một hàng.

Giằng chéo có thể không cần phải bố trí khi sự cố định của giàn giáo đã đảm bảo nút cứng giao nhau giữa cột và giằng ngang.