Trang chủ »

Hà Nội hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 0,2%/tháng cho các DN

Hà Nội hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 0,2%/tháng cho các DN
(Ngày đăng: 30-12-2018 17:35:46)
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4094/QĐ-UBND, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2014.
Theo đó, mức lãi suất hỗ trợ là 0,2%/tháng (2,4%/năm), tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế theo quy định.

TP hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố thuộc một trong các lĩnh vực: Sản xuất sản phẩm được thành phố công nhận là sản phẩm công nghiệp chủ lực; sản xuất nông nghiệp, chế biến hàng nông sản thực phẩm; sản xuất các sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu, có doanh thu năm 2013 đạt tối thiểu 100 tỷ đồng; có sử dụng từ 200 lao động trở lên; đầu tư vào các dự án thuộc các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn.


 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất sau đầu tư tối đa là 12 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất tiền vay đầu tư được áp dụng đối với các khoản vay phải trả lãi vay trong thời gian từ ngày 1/1/2014 đến 31/12/2014. Đối với các khoản vay thuộc dự án hỗ trợ sau đầu tư được xử lý khoanh, miễn, giảm nợ gốc, lãi vay tại ngân hàng, không được tính hỗ trợ lãi suất tại thời điểm đó.

Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của các dự án đầu tư, đồng thời lấy ý kiến các sở, ngành liên quan, tổng hợp trình UBND TP xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận. Bên cạnh đó, Sở Tài chính có trách nhiệm xem xét, thẩm tra, xác định mức hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đối với từng dự án...