• Hỏi đáp
  • Hiện thực hóa quản lý chất lượng thép

Hiện thực hóa quản lý chất lượng thép

Nhằm triển khai thực hiện quản lý chất lượng thép theo Thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN (có hiệu lực từ ngày 1/6/2014), mới đây, Bộ Công Thương đã thông báo danh sách các tổ chức thử nghiệm chất lượng thép. Theo đó, đến thời điểm này đã có 9 đơn vị được giao thực hiện chức năng này.

Theo Thông tư 44, tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước phải công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo quy định tại Thông tư số 28/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải công bố tiêu chuẩn (TC) áp dụng (TC cơ sở, TC quốc gia của Việt Nam, TC quốc gia của các nước, TC quốc tế, TC khu vực) của sản phẩm, hàng hóa.

Cũng theo thông tư, tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép phải công bố TC áp dụng cho hàng hóa trong hợp đồng nhập khẩu. Việc thử nghiệm, giám định, chứng nhận phù hợp chất lượng thép sản xuất trong nước, thép nhập khẩu do tổ chức thử nghiệm, giám định, chứng nhận được chỉ định thực hiện.

Với việc ban hành và triển khai thực hiện thông tư số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN, hy vọng trong thời gian tới, chất lượng thép trên thị trường sẽ ổn định hơn, qua đó chất lượng các công trình xây dựng và các sản phẩm từ thép cũng sẽ được bảo đảm.
Nhằm thực hiện thông tư, ngày 26/6, Bộ Công Thương đã thông báo danh sách 9 tổ chức thử nghiệm chất lượng thép đã được Bộ chỉ định. Đó là: Trung tâm Thử nghiệm - Kiểm định công nghiệp (Viện Cơ khí năng lượng và mỏ - Vinacomin); Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng - QUATEST 1); Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3); Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 (QUATEST 2); Công ty cổ phần giám định và Khử trùng FCC; Công ty TNHH Giám định Vinacontrol TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm công nghệ máy xây dựng và Cơ khí thực nghiệm (Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải); Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Thông tư cũng quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận chất lượng thép. Theo đó, danh sách tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận được chỉ định (cập nhật đến ngày 14/5/2014) gồm: QUATEST 1, QUATEST 2, QUATEST 3. Các tổ chức này có chức năng thử nghiệm, giám định, chứng nhận phù hợp chất lượng thép sản xuất trong nước, thép nhập khẩu theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định của pháp luật liên quan.