• Doanh nghiệp
  • Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư kinh doanh ở thị trường Việt Nam thì cần phải chuẩn bị hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh đối với một số ngành nghề cụ thể. Nhưng, vì là nhà đầu tư nước ngoài nên có thể việc tìm hiểu thông tin về quy định và luật pháp sẽ không được đầy đủ. Điều này dẫn đến việc gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm thủ tục.

Có nhiều vấn đề liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp mà nhiều người vẫn chưa nắm được. Vì thế cho nên, mọi người thường lựa chọn cách tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự chuẩn bị đầy đủ nhất.

Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài

Không phải trường hợp nào thì nhà đầu tư nước ngoài cũng phải làm hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh. Theo quy định của pháp luật thì có một số trường hợp cần phải làm hồ sơ và cũng có một số trường hợp không cần phải làm.

Trường hợp cần làm hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh

Với các hoạt động kinh doanh sau thì nhà đầu tư nước ngoài cần phải có hồ sơ để được cấp giấy phép kinh doanh, cụ thể như:

- Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các quyền để phân phối hàng hóa, ngoại trừ các loại hàng hóa được quy định tại điểm c khoản 4 điều 9 thuộc Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

- Nhà đầu tư nước ngoài cần làm hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh khi tiến hành thực hiện quyền nhập khẩu hay phân phối bán buôn hay bán lẻ hàng hóa được quy định tại điểm c khoản 4 điều 9 thuộc Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

- Nhà đầu tư thực hiện các dịch vụ Logisics.

- Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

- Nhà đầu tư cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính.

- Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

- Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp không cần làm hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh

- Những hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải làm hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh thì sẽ không phải làm hồ sơ đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Nếu nhà đầu tư thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường thì khi nhà đầu tư nước ngoài tiến hành đăng ký kinh doanh cơ quan đăng ký kinh doanh cần phải lấy ý kiến của Bộ công thương rồi mới đưa ra quyết định có cấp giấy phép kinh doanh kinh doanh theo luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp hay không.

Cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài

- Theo quy định của pháp luật thì Sở Công thương chính là nơi có vai trò và có thẩm quyền trong việc cấp mới, cấp lại hay điều chỉnh thông tin hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan chức năng trực tiếp thực hiện việc cấp giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài.

Việc làm hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh là công việc rất quan trọng mà các nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải tìm hiểu thật kỹ thông tin để có thể đảm bảo việc kinh doanh được hợp pháp và thuận lợi nhất.