• Chia sẻ
  • Hóa đơn điện tử không có dấu được không?

Hóa đơn điện tử không có dấu được không?

Khi quy định áp dụng hóa đơn điện tử được ban hành thì nhiều doanh nghiệp đang băn khoăn về vấn đề con dấu.Nếu như chữ ký có chữ ký điện tử thì trên hóa đơn điện tử không có dấu có được xem là hợp lệ hay không?

Mua hóa đơn điện tử giá rẻ ở đâu cho đảm bảo chất  lượng, uy tín, bảo mật và tiết kiệm là điều mà các doanh nghiệp đang rất quan tâm. Đây là vấn đề quan trọng. Nó  ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử không có dấu được không?

Theo quy định của pháp luật thì hóa đơn điện từ cũng có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy. Nó cần phải đáp ứng được các điều kiện sau nếu muốn  được công nhận hợp lệ:

- Thông tin trên hóa đơn phải chính xác, không được sửa đổi so với file gốc lưu trữ trên hệ thống.

- Hóa đơn phải có đầy đủ chữ ký,con dấu và  ngày tháng  năm lập hóa đơn của bên bán. Nếu như bên mua là đơn vị kế toán thì cũng phải có chữ ký điện tử, con dấu và ngày tháng năm ký hóa đơn của bên mua.

Những trường hợp không cần thông tin trên hóa đơn phải đầy đủ

Không phải là bất cứ hóa đơn nào cũng phải có đầy đủ thông tin theo quy dịnh của pháp luật mà có một số trường hợp thì khi hóa đơn điện tử không có dấu và hữ ký vẫn được xem là hợp lệ.

- Thứ nhất là trong giao dịch mua bán mà bên mua không phải là đơn vị kế toán thì không cần con dấu của bên mua trên hóa đơn.

- Thứ hai là mặc dù trong giao dịch mà bên mua là đơn vị kế toàn nhưng có các giấy tờ như: phiếu xuất kho, hợp đồng kinh tế, biên nhận thanh toán… thì hóa đơn cũng không cần phải có dấu của bên mua.

Trong hai trường hợp trên thì hóa đơn chỉ cần có chữ ký, con dấu và ngày tháng năm lập hóa đơn của bên bán cũng được xem là hợp lệ.

Các loại hóa đơn không cần có đầy đủ nội dung như quy định

Có một số loại hóa đơn điện từ mà trong quá trình khởi tạo và lưu hành thì nó không cần phải có đầy đủ các yếu tố mà pháp luật quy định nhưng vẫn đảm bảo là một hóa đơn điện tử hợp lệ bao gồm:

- Tem, vé có mệnh giá in sẵn

- Những doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử với số lượng lớn và luôn chấp hành đầy đủ các quy định trong hoạt động kinh doanh, bán hàng và cách thức lập hóa đơn mà pháp luật ban hành thì sẽ được Cục thuế xem xét ưu tiên hóa đơn không cần đầy đủ thông tin.

- Những hóa đơn do trung tâm thương mại, siêu thị tự in.

Nếu bạn còn đang thắc mắc hóa đơn điện tử không có dấu có được xem là hợp lệ hay không thì bạn có thể tham khảo thông tin trên đây để biết thêm chi tiết.