• Chia sẻ
  • Hướng dẫn kiến thức kiểm định hệ thống chống sét

Hướng dẫn kiến thức kiểm định hệ thống chống sét

Nghị định 79/2014-NĐ CP của Chính Phủ được ban hành 31/07/2014 đã nêu quy định về việc đo lường điện trở tiếp đất của việc kiểm định hệ thống chống sét với mục tiêu tối ưu phương án và giải pháp an toàn lao động cho đơn vị sử dụng thiết bị, nhằm giảm thiểu tai nạn liên quan phòng cháy, chữa cháy.

Các bước liên quan trong quy trình kiểm định hệ thống chống sét:

Dựa vào tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9385:2012, tóm tắt nội dung về công tác thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống phải được tuân thủ công tác kiểm định theo thời gian định kỳ không quá một năm một lần. Công tác triển khai đo đạc định kỳ khối lượng điện tiếp đất gọi tắt là kiểm định hệ thống chống sét là một công tác được chỉ định thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị sử dụng, sở hữu và đơn vị kiểm định phải tiến hành theo đúng chuẩn quy trình đã ban hành và có sự giám sát của cơ quan chức năng có thẩm quyền như Sở Khoa Học Công Nghệ, Đơn vị Điện Lực, Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy.Và theo Nghị định số 167/2013/NĐ-CP, tại điều 35 thì các vi phạm về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ có trách nhiệm chế tài theo luật định và tùy theo mức độ, trường hợp vi phạm mà sẽ có các điều khoản phạt cụ thể, tối thiểu là 100,000đ cho sự thiếu chuẩn bị hồ sơ của tiến trình bám sát hệ thống, mức phạt tối thiểu 300,000đ cho sai phạm không tiến hànhkiểm định hệ thống chống sét định kỳ,… và có mức phạt cao đến 25,000,000đ cho sai phạm không chấp hành quy định lắp đặt hệ thống chống sét.

kiểm định hệ thống chống sét

Kiểm định hệ thống chống sét là công tác thẩm định và thẩm tra sự liền mạch,sự phù hợp và đúng các tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt và được tiến hành định kỳ 12 tháng 1 lần, được triển khai kiểm định trước mùa mưa và công tác này sẽ được thực hiện ngay sau hoàn thành việc thi công hệ thống chống sét. Các yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm định hệ thống chống sét được nêu rõ trong TCVN 9385:2012, thuộc danh mục tiêu chuẩn quốc gia.

Hiện tượng sét là một điều xảy ra tự nhiên, được tạo bởi sự tích điện và sự phóng điện diễn ra trong môi trường không khí, hiện tượng tích điện và phóng điện này được hình thành giữa đám mây hoặc giữa mây và đất. Hiện tượng sét còn có khả năng phát tán lửa dưới hình thức tia và điều đặc biệt nguy hiểm là tia điện của sét có nhiệt độ và điện năng cao, gây rủi ro rất lớn cho người và tài sản khi bị tiếp xúc, như làm gãy đổ nhà cửa, nhà xưởng, công trình, gây cháy nổ.

Công tác kiểm định hệ thống chống sét lưu ý đến các hệ thống chống sét có thiết kế để vận hành khối lượng trên 10Ω, thì các hệ thống này cần giảm giá trị với phương án làm thêm các cọc tiếp đất và có thể sử dụng chất xúc tác. Với trường hợp điện trở nhỏ hơn 10Ω tuy có phần cao hơn với lần kiểm định kỳ trước nhưng không đáng kể thì đơn vị kiểm định sẽ điều tra, làm rõ tác nhân và qua đó nghiên cứu phương an giải quyết.