• Doanh nghiệp
  • Kế toán lưu ý các chi phí hạch toán thành lập công ty cổ phần

Kế toán lưu ý các chi phí hạch toán thành lập công ty cổ phần

Công việc của kế toán rất quan trọng đối với việc thành lập công ty cổ phần. Đặc biệt là việc lưu ý đến các chi phí cần hạch toán thành lập công ty cổ phần để làm báo cáo khi việc thành lập công ty đã hoàn tất xong.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang là cầu nối đáng tin cậy cho nhiều người trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập công ty. Dịch vụ này luôn thể hiện được sự chuyên nghiệp một cách hoàn hào nhất, mang đến sự hài lòng cho mọi người.

Kế toán lưu ý các chi phí hạch toán thành lập công ty cổ phần

Việc nắm được các chi phí cần hạch toán thành lập công ty cổ phần là công việc rất quan trọng . Tuy nhiên, đây không phải là điều đơn giản để kế toán có thể hoàn tất một cách dễ dàng. Nó cần có sự cẩn trọng và chi tiết nhất. Vậy, các khoản chi phí mà kế toán cần phải hạch toán gồm những gì?

1. Chi phí thực hiện đăng ký kinh doanh

Việc chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cho việc đăng ký kinh doanh là một công việc quan trọng. Nó đòi hỏi người kế toán phải có  sự thống kê chi tiết những khoản chi để có thể báo cáo một cách cụ thể và chính xác. Khoản chi phí cho việc làm hồ  sơ giấy tờ này thông thường sẽ có các khoản chi như: mua hồ sơ, nộp lệ phí tại cơ quan chức năng, chi phí đi lại của người đi làm thủ tục (nếu có).

2. Chi phí thực hiện các thủ tục pháp lý khác

Để thành lập công ty cổ phần thành công thì không chỉ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà còn cần phải có con dấu, tài khoản ngân hàng, mã số thuế… Tất cả các thủ tục này đều phải có chi phí mới có thể hoàn tất được. Vì vậy, kế toán cần phải hạch toán các khoản chi cho việc thành lập công ty cổ phần một cách đầy đủ và cụ thể nhất.

3. Chi phí mua sắm cơ sở vật chất

Để thành lập công ty thì việc có trụ sở kinh doanh là điều không thể thiếu. Vì thế cho nên, các chi phí về thuê trụ sở, chi phí mua sắm các trang thiết bị cho công ty cũng là các khoản chi  phí phục vụ cho việc thành lập công ty cổ phần. Vì vậy, kế toán cần phải hạch toán một cách đầy đủ nhất. Đối với các khoản mua sắm các thiết bị phục vụ cho hoạt động của công ty sau này thì kế toán cần lưu ý giữ lại các hóa đơn mua bán để có thể làm căn cứ báo cáo một cách cụ thể và chính xác hơn.

Như vậy, công việc thống kê các chi phí cần hạch toán thành lập công ty cổ phần là điều rất quan trọng. Đây là các chi phí ban đầu của doanh nghiệp. Vì thế  cho nên, việc hạch toán cần chính xác và cụ thể nhất.