• Doanh nghiệp
  • Khi nào nên đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp?

Khi nào nên đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp?

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là việc làm quan trọng mà trong thời gian cho phép, các doanh nghiệp cần phải nhanh chóng tiến hành cùng thủ tục phù hợp với quy định của luật pháp. Dưới đây sẽ là thông tin cụ thể hơn để bạn tham khảo dễ dàng.

Hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của kinh tế cùng với nhiều cơ hội được mở ra, thị trường ngày càng tăng động nên nhiều cá nhân, tổ chức có thể thích ứng và đầu tư vốn cùng nhiều nguồn lực khác để lên kế hoạch ấp ủ và thành lập doanh nghiệp riêng.

So với nhiều loại hình khác thì thành lập doanh nghiệp tư nhân được coi là loại hình phổ biến và nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư của nhiều cá nhân hơn. Loại hình này khá đơn giản, được một cá nhân làm chủ và không có pháp nhân, cá nhân tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản, các khoản nợ của mình. Cơ cấu tổ chức và hoạt động cũng khá đơn giản, phù hợp với kinh tế, cơ hội phát triển của thực tiễn nước ta.

Nhưng hiện nay, luật cũng có nhiều thay đổi và bổ sung nên nhiều người thường lo lắng không biết nên làm thế nào để nắm bắt kịp thời những thay đổi đó, nắm được các thông tin cụ thể hơn, giúp cho quá trình chuẩn bị thủ tục, hồ sơ diễn ra chính xác, nhanh chóng và bước tiến hành đăng ký thế nào cho phù hợp. Trong khi đó, thời gian nào đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là câu hỏi được nhiều người quan tâm hơn.

Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng bố cáo theo dúng quy định với nội dung chính xác, các thông tin, thủ tục giấy tờ cần đầy đủ, kèm lệ phí theo quy định mới nhất. Nếu không thực hiện đăng bố cáo đúng thời hạn thì sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ và phải thực hiện việc đăng ký ngay.

Như vậy, đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp chính là một trong những bước quan trọng để hoàn tất quá trình đăng ký. Do đó, nên lưu ý đúng thời hạn, chuẩn bị thủ tục đăng ký đúng với quy định nhà nước.