• Chia sẻ
  • Kiểm định an toàn cơ sở vật chất tại các trường học

Kiểm định an toàn cơ sở vật chất tại các trường học

Trường học là nơi cần sự an toàn cao nhất, chính vì thế mà tất cả những máy móc thiết bị có ở đây đều phải được đảm bảo an toàn cao nhất bằng việc kiểm định thường xuyên.

 

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi bức xúc về cơ sở vật chất tại các trường học, nhất là cơ sở vật chất tại bậc đại học. Học phí tăng theo hàng năm khi các trường bắt đầu tự chủ tài chính, nhưng chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất vẫn còn là điều mà dư luận cũng như các sinh viên đặt dấu hỏi lớn.

Có nhiều sự cố do cơ sở vật chất trong môi trường học đường gây ra gần đây khiến dư luận không khỏi bức xúc. Những sự cố này đã từng xảy ra ở các cấp giáo dục khác, nhưng thực tế được ít các bạn quan tâm, còn đối với ở cấp bậc đại học, sự phản ứng từ phía người sử dụng dịch vụ dường như mạnh mẽ hơn. Như gần đây, việc quạt trần rơi vào đầu các bạn sinh viên ở trường đại học Thương Mại khiến lớp học phải tạm dừng trong 30 phút làm cho cộng đồng sinh viên không khỏi bức xúc. Tuy chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng gây hoang mang từ phía sinh viên và gia đình, nhiều bạn sinh viên còn không dám bật quạt hoặc bật số nhỏ mặc dù thời tiết rất nóng bức.

Từ các sự việc trên, cho thấy việc kiểm định an toàn cơ sở vật chất trong các trường học còn gặp nhiều yếu kém, trong khi kinh phí từ phía nhà nước hỗ trợ việc cải tạo cơ sở vật chất vẫn đều đặn. Hơn nữa, hệ thống máy móc phục vụ học đường vẫn còn hạn chế, thiết bị máy chiếu còn gặp nhiều trục trặc không thể sử dụng được.

Thời gian tới, nhiều trường đại học đã được Chính phủ chấp nhận đề án tự chủ tài chính, tự thu tự chi theo quy định. Chính vì thế, học phí tại nhiều trường đại học cũng tăng mạnh mẽ, như đại học Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Điện Lực, Thương Mại,…vì vậy, người học có quyền yêu cầu một chính sách đào tạo tiến bộ, thiết thực hơn, phục vụ công việc sau khi ra trường, đồng thời các thiết bị cơ sở vật chất phải được kiểm tra, kiểm định an toàn, nâng cấp thường xuyên, tạo một môi trường học tập hiện đại.

Kiểm định an toàn cơ sở vật chất tại các trường học

Trường học là nơi cần sự an toàn cao nhất, chính vì thế mà tất cả những máy móc thiết bị có ở đây đều phải được đảm bảo an toàn cao nhất bằng việc kiểm định thường xuyên.

Thời gian gần đây, dư luận không khỏi bức xúc về cơ sở vật chất tại các trường học, nhất là cơ sở vật chất tại bậc đại học. Học phí tăng theo hàng năm khi các trường bắt đầu tự chủ tài chính, nhưng chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất vẫn còn là điều mà dư luận cũng như các sinh viên đặt dấu hỏi lớn.

Có nhiều sự cố do cơ sở vật chất trong môi trường học đường gây ra gần đây khiến dư luận không khỏi bức xúc. Những sự cố này đã từng xảy ra ở các cấp giáo dục khác, nhưng thực tế được ít các bạn quan tâm, còn đối với ở cấp bậc đại học, sự phản ứng từ phía người sử dụng dịch vụ dường như mạnh mẽ hơn. Như gần đây, việc quạt trần rơi vào đầu các bạn sinh viên ở trường đại học Thương Mại khiến lớp học phải tạm dừng trong 30 phút làm cho cộng đồng sinh viên không khỏi bức xúc. Tuy chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng gây hoang mang từ phía sinh viên và gia đình, nhiều bạn sinh viên còn không dám bật quạt hoặc bật số nhỏ mặc dù thời tiết rất nóng bức.

Từ các sự việc trên, cho thấy việc kiểm định an toàn cơ sở vật chất trong các trường học còn gặp nhiều yếu kém, trong khi kinh phí từ phía nhà nước hỗ trợ việc cải tạo cơ sở vật chất vẫn đều đặn. Hơn nữa, hệ thống máy móc phục vụ học đường vẫn còn hạn chế, thiết bị máy chiếu còn gặp nhiều trục trặc không thể sử dụng được.

Thời gian tới, nhiều trường đại học đã được Chính phủ chấp nhận đề án tự chủ tài chính, tự thu tự chi theo quy định. Chính vì thế, học phí tại nhiều trường đại học cũng tăng mạnh mẽ, như đại học Ngoại Thương, Kinh tế Quốc dân, Điện Lực, Thương Mại,…vì vậy, người học có quyền yêu cầu một chính sách đào tạo tiến bộ, thiết thực hơn, phục vụ công việc sau khi ra trường, đồng thời các thiết bị cơ sở vật chất phải được kiểm tra, kiểm định an toàn, nâng cấp thường xuyên, tạo một môi trường học tập hiện đại.