• Chia sẻ
  • Kiểm định cầu trục và mức độ nguy hại của sai sót trong kiểm định

Kiểm định cầu trục và mức độ nguy hại của sai sót trong kiểm định

Là một trong những thiết bị lớn vận hành trong công nghiệp sản xuất và giảm thiểu sức lao động, cầu trục cũng là một trong những thiết bị có yêu cầu vận hành nghiêm ngặt nhất. Bởi lẽ, nếu nhưkhông kiểm định cầu trục thì chỉ cần có một sự cố nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng khôn lường.

1. Kiểm định cầu trục

Cầu trục là thiết bị nâng có sức trọng tải lớn được sử dụng rộng rãi. Chúng được lắp ráp bởi các linh kiện kĩ thuật phức tạp và có nguy cơ hỏng hóc trong quá trình vận hành. Đơn vị sử dụng cần có các biện pháp kiểm định thường xuyên và định kì.

 

Thứ nhất: kiểm định lần đầu -  đây là lần kiểm định ngay sau khi cầu trục được lắp ráp xong cần được kiểm định các thông số kĩ thuật trước khi đưa vào vận hành. Các thông số kĩ thuật phải đảm bảo theo quy định các thông số kĩ thuật của quy chuẩn kĩ thuật quốc gia.

Thứ hai: kiểm định thường xuyên – đây là việc kiểm định được quy định thực hiện vào một thời điểm đã được định trước so với lần kiểm định trước. Nó phải đảm bảo được các thông số kĩ thuật theo bộ quy chuẩn kĩ thuật quốc gia.

Thứ ba: kiểm định bất thường – kiểm định này thường làm khi có nghi ngờ hỏng hóc hoặc có xảy ra các sự cố bất thường trong quá trình vận hành hay có sự nâng cấp sửa chữa, di chuyển thiết bị hoặc do bên sử dụng có yêu cầu.

Các doanh nghiệp sở hữu nên chú ý không nên để quá thời hạn kiểm định mới kiểm định hoặc khi xảy ra tai nạn đáng tiếc mới tiến hành kiểm định, tránh sự việc đáng tiếc không đáng có.

2. Tầm quan trọng của việc kiểm định cầu trục

Không ai muốn trong quá trình sử dụng mà bất cứ một máy móc nào xảy ra sự cố và còn có nguy cơ gây ra thiệt hại không mong muốn. Chính vì vậy, cầu trục cần được kiểm tra thường xuyên. Việc kiểm tra này có thể đảm bảo:

- Phát hiện ra những lỗi kĩ thuật không đảm bảo theo quy chuẩn.

- Phát hiện ra các lỗi hỏng để kịp thời đưa ra phương án khắc phục (sửa, thay mới, nâng cấp…)

- Giảm thiểu thiệt hại về người, vật chất, kinh phí của doanh nghiệp cũng như hiệu năng hoạt động của máy móc.

Sau khi kiểm định mà phát hiện các lỗi, các chi tiết, bộ phận không còn đảm bảo an toàn và các thông số kĩ thuật không còn đáp ứng được các quy định trong bộ quy chuẩn an toàn quốc gia thì cần chấm dứt giấy chứng nhận kiểm định (không còn hiệu lực). Việc này đảm bảo tính an toàn về mọi mặt.

Việc kiểm tra, kiểm định sẽ giúp làm tăng tuổi thọ cho thiết bị máy, giúp cho doanh nghiệp bớt tổn thất về mua và vận chuyển thiết bị. Trên đây là một vài lưu ý cần thiết cho việc kiểm định cầu trục.