• Chia sẻ
  • Kiểm định kỹ thuật an toàn cho thang máy điện

Kiểm định kỹ thuật an toàn cho thang máy điện

Thang máy điện là thiết bị cần được kiểm định an toàn theo định kỳ, điều này giúp chúng ta đảm bảo được sự ổn định cũng như an toàn trong quá trình sử dụng, hạn chế các sự cố có thể xảy ra.

 

Với cuộc sống xã hội ngày càng phát triển và diện tích đất không còn nhiều, những tòa nhà cao ốc cũng từ đó mà được xây dựng nhiều hơn. Với những tòa nhà cao tầng để có thể di chuyển lên hoặc xuống những tầng khác nhau một cách dễ dàng hơn thì người ta hay sử dụng loại thang máy điện.

Thang máy điện giúp tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển giữa những tầng khác nhau trong tòa nhà. Nhưng để sử dụng thang máy điện một cách an toàn nhất thì cần phải kiểm định an toàn một cách thường xuyên. Hiện nay, cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do sự cố phát sinh khi đi thang máy điện. Để phòng tránh những sự cố xảy ra thì ban quản lí của những tòa nhà có lắp đặt hệ thống thang máy cần chú ý những quy định về kiểm định an toàn. Cần phải kiểm định thang máy điện khi: Sử dụng lần đầu tiên hoặc vừa lắp ráp xong; khi có tai nạn hoặc có sự cố xảy ra; kiểm tra theo chu kỳ được quy định hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất; khi có yêu cầu bắt buộc từ những cơ quan có thẩm quyền.

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải tiến hành lần lượt theo các bước sau đây. Thứ nhất, kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị. Thứ hai, kiểm tra kỹ thuật bên ngoài. Khi thực hiện bước này cần phải đảm bảo kiểm tra chính xác tính đồng bộ giữa hồ sơ của nhà chế tạo với việc lắp đặt thang máy trên thực tế. Ngoài ra, còn cần phải kiểm định các khuyết tật, hư hỏng xuất hiện trên cụm máy. 

Thứ ba, kiểm tra kỹ thuật – thử không tải. Kiểm tra buồng máy và các thiết bị trong buồng máy. các thiết bị lắp đặt trong buồng, vị trí lắp đặt các bảng, tủ điều khiển trong buồng máy, khoảng cách an toàn giữa chúng với các kết cấu xây dựng trong buồng máy. 

Thứ tư, các chế độ thử tải – phương pháp thử. Thử tải động ở chế độ 100% định mức và ở chế độ 125% định mức. Thử phanh điện từ, đánh giá và so sánh với các số liệu được nhà sản xuất đưa ra. Và cuối cùng là xử lý kết quả kiểm định.

Kiểm định kỹ thuật an toàn cho thang máy điện

Thang máy điện là thiết bị cần được kiểm định an toàn theo định kỳ, điều này giúp chúng ta đảm bảo được sự ổn định cũng như an toàn trong quá trình sử dụng, hạn chế các sự cố có thể xảy ra.

Với cuộc sống xã hội ngày càng phát triển và diện tích đất không còn nhiều, những tòa nhà cao ốc cũng từ đó mà được xây dựng nhiều hơn. Với những tòa nhà cao tầng để có thể di chuyển lên hoặc xuống những tầng khác nhau một cách dễ dàng hơn thì người ta hay sử dụng loại thang máy điện.

Thang máy điện giúp tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển giữa những tầng khác nhau trong tòa nhà. Nhưng để sử dụng thang máy điện một cách an toàn nhất thì cần phải kiểm định an toàn một cách thường xuyên. Hiện nay, cũng đã có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do sự cố phát sinh khi đi thang máy điện. Để phòng tránh những sự cố xảy ra thì ban quản lí của những tòa nhà có lắp đặt hệ thống thang máy cần chú ý những quy định về kiểm định an toàn. Cần phải kiểm định thang máy điện khi: Sử dụng lần đầu tiên hoặc vừa lắp ráp xong; khi có tai nạn hoặc có sự cố xảy ra; kiểm tra theo chu kỳ được quy định hoặc theo yêu cầu của nhà sản xuất; khi có yêu cầu bắt buộc từ những cơ quan có thẩm quyền.

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn phải tiến hành lần lượt theo các bước sau đây. Thứ nhất, kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị. Thứ hai, kiểm tra kỹ thuật bên ngoài. Khi thực hiện bước này cần phải đảm bảo kiểm tra chính xác tính đồng bộ giữa hồ sơ của nhà chế tạo với việc lắp đặt thang máy trên thực tế. Ngoài ra, còn cần phải kiểm định các khuyết tật, hư hỏng xuất hiện trên cụm máy. 

Thứ ba, kiểm tra kỹ thuật – thử không tải. Kiểm tra buồng máy và các thiết bị trong buồng máy. các thiết bị lắp đặt trong buồng, vị trí lắp đặt các bảng, tủ điều khiển trong buồng máy, khoảng cách an toàn giữa chúng với các kết cấu xây dựng trong buồng máy. 

Thứ tư, các chế độ thử tải – phương pháp thử. Thử tải động ở chế độ 100% định mức và ở chế độ 125% định mức. Thử phanh điện từ, đánh giá và so sánh với các số liệu được nhà sản xuất đưa ra. Và cuối cùng là xử lý kết quả kiểm định.