• Chia sẻ
  • Kiểm định lao động đảm bảo an toàn cho máy móc và người lao động

Kiểm định lao động đảm bảo an toàn cho máy móc và người lao động

Kiểm định an toàn trong công nghiệp chính là biện pháp để đảm bảo an toàn các thiết bị máy móc trong môi trường lao động, đồng thời cũng giảm thiểu những mối nguy hiểm có thể xảy ra cho người lao động trong công việc của mình.

 

An toàn lao động là một trog những vấn đề luôn được quan tâm hiện nay, có nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra gần đây vì những sơ xuất trong hoạt động của máy móc và sự an toàn lao động. Chính vì vậy việc kiểm định an toàn các thiết bị máy móc và công nhân là điều rất quan trọng.

Công nghiệp là nền sức mạnh chủ lực cho sự phát triển của đất nước, đóng góp lượng GDP rất lớn cho nền kinh tế, thể hiện giá trị và bộ mặt của mọi quốc gia trên thế giới. Nền công nghiệp sử dụng máy móc công nghệ và lực lượng lao động là hai bộ phận cốt lõi cho quá trình sản xuất, thiết bị máy móc là hạt nhân, là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng suất và chất lượng sản phẩm, nếu không có máy móc hỗ trợ thì quá trình sản xuất bị đình trệ, thậm chí không thế tạo ra sản phẩm.

Tuy nhiên máy móc công nghệ là do con người tạo ra, tuy có rất nhiều mặt tốt và được cải tiến ra những thế hệ hiện đại hơn, hiệu quả hơn nhưng kèm theo đó là những rủi ro, những sự cố kĩ thuật không mong muốn có thể xảy ra, thậm chí gây nguy hiểm với con người, nhất là những loại thiết bị như hệ thống điện, nồi hơi, các thiết bị công nghiệp nặng v.v. Vì vậy vấn đề kiểm định an toàn luôn nên được đặt lên hàng đầu và thường xuyên thực hiện trong suốt vòng đời của chúng, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và làm tổn hại đến con người.

Đối với đội ngũ công nhân thì yêu cầu kiểm định an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu khi tham gia vào hoạt động sản xuất. Các thiết bị bảo hộ phải bảo đảm về mặt kĩ thuật, chắc chắn, độ bền cao và chống chịu được những điều kiện chuyên biệt của từng môi trường, bên cạnh đó công nhân cần được trang bị các kiến thức về lĩnh vực lao động, các yêu cầu kĩ thuật của các loại máy móc trước khi tham gia vận hành để tránh những sự cố bất lợi có thể xảy ra. Kiểm định an toàn là nhiệm vụ cần được quan tâm và thực hiện đối với bất cứ lĩnh vực sản xuất nào, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất vừa an toàn cho người lao động.

Kiểm định lao động đảm bảo an toàn cho máy móc và người lao động

Kiểm định an toàn trong công nghiệp chính là biện pháp để đảm bảo an toàn các thiết bị máy móc trong môi trường lao động, đồng thời cũng giảm thiểu những mối nguy hiểm có thể xảy ra cho người lao động trong công việc của mình.

An toàn lao động là một trog những vấn đề luôn được quan tâm hiện nay, có nhiều vụ tai nạn lao động xảy ra gần đây vì những sơ xuất trong hoạt động của máy móc và sự an toàn lao động. Chính vì vậy việc kiểm định an toàn các thiết bị máy móc và công nhân là điều rất quan trọng.

Công nghiệp là nền sức mạnh chủ lực cho sự phát triển của đất nước, đóng góp lượng GDP rất lớn cho nền kinh tế, thể hiện giá trị và bộ mặt của mọi quốc gia trên thế giới. Nền công nghiệp sử dụng máy móc công nghệ và lực lượng lao động là hai bộ phận cốt lõi cho quá trình sản xuất, thiết bị máy móc là hạt nhân, là yếu tố quan trọng thúc đẩy năng suất và chất lượng sản phẩm, nếu không có máy móc hỗ trợ thì quá trình sản xuất bị đình trệ, thậm chí không thế tạo ra sản phẩm.

Tuy nhiên máy móc công nghệ là do con người tạo ra, tuy có rất nhiều mặt tốt và được cải tiến ra những thế hệ hiện đại hơn, hiệu quả hơn nhưng kèm theo đó là những rủi ro, những sự cố kĩ thuật không mong muốn có thể xảy ra, thậm chí gây nguy hiểm với con người, nhất là những loại thiết bị như hệ thống điện, nồi hơi, các thiết bị công nghiệp nặng v.v. Vì vậy vấn đề kiểm định an toàn luôn nên được đặt lên hàng đầu và thường xuyên thực hiện trong suốt vòng đời của chúng, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và làm tổn hại đến con người.

Đối với đội ngũ công nhân thì yêu cầu kiểm định an toàn lao động là ưu tiên hàng đầu khi tham gia vào hoạt động sản xuất. Các thiết bị bảo hộ phải bảo đảm về mặt kĩ thuật, chắc chắn, độ bền cao và chống chịu được những điều kiện chuyên biệt của từng môi trường, bên cạnh đó công nhân cần được trang bị các kiến thức về lĩnh vực lao động, các yêu cầu kĩ thuật của các loại máy móc trước khi tham gia vận hành để tránh những sự cố bất lợi có thể xảy ra. Kiểm định an toàn là nhiệm vụ cần được quan tâm và thực hiện đối với bất cứ lĩnh vực sản xuất nào, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất vừa an toàn cho người lao động.