• Chia sẻ
  • Kiểm định xe nâng hàng có giống các kiểm định khác?

Kiểm định xe nâng hàng có giống các kiểm định khác?

Mỗi loại kiểm định có một quy trình thực hiện khác nhau, không thể áp dụng cùng một quy trình lên các đối tượng khác nhau, như vậy không thể tạo được một quá trình kiểm định đem lại chất lượng. Đối với kiểm định xe nâng hàng cũng vậy phải áp dụng một quy trình kiểm định riêng cho xe nâng hàng để đảm bảo chất lượng tốt.

Kiểm định xe nâng hàng chưa được xem trọng ở Việt Nam

Hiện nay, xe nâng hàng vẫn còn rất xa lạ đối với người Việt Nam, loại xe này có giá thành khá cao và rất ít đơn vị có thể trang bị xe nâng hàng phục vụ cho công việc của cơ sở sản xuất. Vì vậy, đối với nhiều người kiểm định xe nâng hàng vẫn là một điều rất xa lạ và rất ít người biết tới loại kiểm định này và thực hiện đúng. Nhiều doanh nghiệp có sử dụng hệ thống xe nâng hàng vẫn chưa biết đến vấn đề kiểm định hệ thống xe nâng hàng để mang lại chất lượng cho thiết bị của cơ sở. Cần nhiều tuyên truyền hơn để các doanh nghiệp có thể biết đến kiểm định hệ thống xe nâng hàng nhằm hạn chế những tai nạn lao động có thể xảy ra trong quá trình sản xuất tại mỗi cơ sở.

kiểm định xe nâng hàng

Kiểm định xe nâng hàng có gì khác các loại kiểm định khác?

Ngày nay, có rất nhiều loại kiểm định như kiểm định cầu trục, kiểm định cần trục tháp,… và một trong số đó có kiểm định xe nâng hàng. Kiểm định xe nâng hàng có thể hiểu là việc xem xét kiểm tra xem loại xe nâng hàng của cơ sở sản xuất đang sử dụng có thể sử dụng tiếp tục hay không, có thể đáp ứng được quá trình sản xuất mà cơ sở yêu cầu hay không.

Đối với kiểm định xe nâng hàng, cần chú trọng vào bộ phận nâng của xe. Vì đây là một bộ phận trọng yếu và quyết định phần lớn năng suất làm việc của xe nâng hàng. Khi thực hiện kiểm định cần tập trung xem xét kỹ các bộ phận trong thiết bị nâng, xem xét hình dạng cấu trúc xem có bị bóp méo hay hư hỏng, xem xét các khớp có gắn chặt vào nhau hay không.

Không chỉ xem xét các thiết bị nâng hàng mà đối với xe nâng hàng khi thực hiện quá trình kiểm định cần xem xét kỹ về bánh xe. Đảm bảo bánh xe không có tính trạng xì hơi, nứt gãy ở phần lốp. Dựa vào cấu trúc của một chiếc xe nâng hàng có thấy rõ được bánh xe là một trong những bộ phận quan trọng của xe, nếu không có bánh xe thì không thể nào gọi đây là một chiếc xe nâng hàng và xe không thể thực hiện được chức năng của nó.

Tóm lại, kiểm định thiết bị xe nâng hàng cần có một quy trình cụ thể và không thể sử dụng một quy trình chung cho tất cả loại kiểm định. Khi thực hiện kiểm định hệ thống xe nâng hàng cần chú trọng đến vấn đề kiểm tra lốp của xe và thiết bị nâng. Cần kiểm định không để xảy ra tình trạng sau khi kiểm định hệ thống xe nâng hàng xuất hiện các hư hỏng mà khi kiểm định không thể phát ra được.