Trang chủ »

Luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Luật đăng ký kinh doanh mới nhất
(Ngày đăng: 17-06-2017 05:48:18)
Theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất cũng có các quy định về việc thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) tại điều thứ 46, nghị định 78/2015/NĐ-CP do chính phủ ban hành vào ngày 14/09/2015

Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp thấy rất khó khăn khi  tiến hành tiến hành đăng ký kinh doanh theo luật mới mà pháp luật ban hành. Những thủ tục, giấy tờ rất phức tạp và nhiêu khê đã ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình thành lập và đi  vào hoạt động của doanh nghiệp. Đó cũng là lý do mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để việc sát nhập được nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Luật đăng ký kinh doanh mới nhất

Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì người đại diện doanh nghiệp theo pháp luật cũng là người sở hữu toàn bộ số vốn góp vào doanh nghiệp ban đầu. Trong trường hợp người chủ doanh nghiệp này muốn chuyển nhượng toàn bộ tài sản, tức vốn điều lệ doanh nghiệp cho một tổ chức / cá nhân khác thì hồ sơ thay đổi theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất là:

+ Văn bản thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có chữ ký của chủ sở hữu cũ, hay người đại diện theo pháp luật của người chủ sở hữu cũ, và người chủ sở hữu mới hay người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới.

+ Trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân thì phải có giấy tờ chứng thực cá nhân như bản sao công chứng của chứng minh nhân dân hay bản sao có công chứng của lãnh sự quán.

+ Với trường hợp tổ chức là đơn vị nhận chuyển nhượng thì phải có bản sao giấy chứng nhận doanh nghiệp hay các giấy tờ tương đương khác.

+ Bản sao bản điều lệ sửa đổi bổ sung của công ty

+ Hợp đồng chuyển nhượng vốn hay các giấy tờ tương đương có thể chứng thực được việc chuyển nhượng vốn đã hoàn tất.

+ Văn bản của sở kế hoạch và đầu tư về việc chấp nhận mua, chuyển nhượng hay góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc quyền quyết định của cơ quan nhà nước, thì hồ sơ thay đổi cũng giống như trên nhưng thay vì hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa 2 bên thì sẽ được thay bằng quyết định thay đổi chủ sở hữu công ty theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất.

Trong trường hợp quyền sở hữu công ty được thay đổi do thừa kế thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan chức năng bằng văn bản thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bản sao điều lệ sửa đổi bổ sung, các giấy tờ có thể chứng thực được cá nhân của chủ sở hữu mới, bản sao công chứng xác nhận quyền thừa kế hợp pháp. Nếu có nhiều người cùng thừa kế doanh nghiệp thì hồ sơ thay đổi từ doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên.

Trên đây là một số trường hợp thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp theo luật đăng ký kinh doanh mới nhất của nghị định 78/2015/NĐ-CP do chính phủ ban hành về việc đăng ký kinh doanh.