• Chia sẻ
  • Nét Mới Trong Luật Đăng Ký Kinh Doanh 2016

Nét Mới Trong Luật Đăng Ký Kinh Doanh 2016

Luật đăng ký kinh doanh 2016 đánh dấu những thay đổi mới trong việc thành lập doanh nghiệp và các thủ tục giấy tờ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nhân trẻ đang có ý định thành lập công ty. Bởi họ làm việc rất nhanh chóng và chính xác. Dưới đây là những thông tin thành lập doanh nghiệp mới mà bạn cần lưu ý khi muốn thành lập công ty

Trong luật đăng ký kinh doanh 2016 mà Nhà nước ban hành đã nhấn mạnh đến thời gian cấp giấy chứng nhận kinh doanh cũng như những nội dung trên giấy chứng nhận kinh doanh sẽ có những thay đổi mới, tiên tiến hơp, phù hợp với xu thế hơn.

Theo những sửa đổi của luật đăng ký kinh doanh 2016 thì thay vì việc thời gian cấp giấy chứng nhận kinh doanh tính từ ngày cơ quan chức năng nhận được hồ sơ của doanh nghiệp và tiến hành xét duyệt hồ sơ đến ngày cấp giấy chứng nhận là 05 ngày thì giờ thời gian đã được rút ngắn xuống còn 03 ngày làm việc. Việc rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của luật đăng ký kinh doanh 2016  sẽ giúp cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian chờ đợi, tiết kiệm được khoảng thời gian khá nhiều để chuẩn bị các thủ tục hành chính khác.

Bên cạnh việc đổi mới về thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì trong luật đăng ký kinh doanh 2016 cũng có những sửa đổi quan trọng đối với nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo luật cũ thì giấy chứng nhận kinh doanh sẽ có 10 điều khoản chính nhưng ở luật mới năm 2016 thì giấy chứng nhận kinh doanh sẽ có 04 điểm chính sau :

- Đầu tiên là tên doanh nghiệp và mã số của doanh nghiệp.

- Tiếp đến là thông tin địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

- Thông tin chi tiết về nhân thân của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.

- Thông tin về vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Với sự thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho thấy pháp luật đã trao quyền kinh doanh khá thoải mái cho các doanh nghiệp. Thay đổi này sẽ góp phần làm tự do hóa hoạt động kinh doanh của các nghành nghề được pháp luật cho phép kinh doanh. Không những thế, luật đăng ký kinh doanh 2016 với những thay đổi đáng kể này thì khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh chỉ cần thông báo với cơ quan chức năng để bổ sung thêm vào hồ sơ đăng ký mà không phải làm thủ tục thay đổi  nội dung kinh doanh và cũng không cần phải xin lại giấy đăng ký kinh doanh mới. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng được quỹ thời gian vàng bạc của mình để đầu tư cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Có thể thấy, luật đăng ký kinh doanh 2016 đã giúp các doanh nghiệp bớt đi gánh nặng về mặt thủ tục pháp lý và nới lỏng hơn các quy định đăng ký kinh doanh vốn khắt khe trước đây.