• Doanh nghiệp
  • Ổn áp Lioa 10KVA 1 pha và ổn áp Lioa 10KVA 3 pha

Ổn áp Lioa 10KVA 1 pha và ổn áp Lioa 10KVA 3 pha

Những ngôi nhà càng lớn càng có nhu cầu sử dụng điện năng nhiều cũng như các xí nghiệp có càng nhiều thiết bị thì nhu cầu sử dụng điện năng càng lớn. Vậy với nhu cầu như thế, cần phải sử dụng ổn áp Lioa nào?

Chúng ta hãy bàn về sản phẩm ổn áp Lioa 10KVA. Mọi ổn áp Lioa dù ở bất kỳ công suất nào (trừ những sản phẩm có công suất quá lớn hơn 50KV) đều có sản phẩm ở 2 dòng: dòng 1 pha và dòng 3 pha. Đây thật sự là một ưu điểm của sản phẩm bởi tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng mà khách hàng có thể sử dụng ổn áp phù hợp.

Trong gia đình, công suất sử dụng điện 10KVA là khá lớn. Phải những gia đình có nhiều thiết bị điện hoạt động cùng lúc, 3-5 máy điều hoà hai ngựa hoạt động thì mới sử dụng gần hết công suất chịu đựng được của ổn áp. Và vì do dòng điện trong gia đình thường chỉ được chạy dòng điện 1 pha nên điều tất nhiên sản phẩm ổn áp Lioa 10KVA 1 pha là phù hợp nhất để sử dụng trong gia đình.

 

 

Đối với nhà xưởng hoặc xí nghiệp, công suất sử dụng điện 10KVA không quá lớn. Những xí nghiệp tại nhà, chỉ có vài (dưới 3) thiết bị máy móc hoạt động dưới tổng công suất 10KVA đã có thể sử dụng thiết bị trên. Tuy nhiên, do dòng điện trong sản xuất thường dùng dòng điện 3 pha nên thiết bị ổn áp Lioa thích hợp ở đây phải thuộc dòng 3 pha.

Nhìn chung, dòng điện 3 pha hay dòng điện 1pha đều có những tính năng như nhau nhưng vì sử dụng trong công nghiệp, điện năng tiêu thụ lớn nến dòng điện 3 pha được thiết kế hoàn hảo hơn trong điện công nghiệp.