• Chia sẻ
  • Quy định về chuyển loại hình sau thành lập doanh nghiệp

Quy định về chuyển loại hình sau thành lập doanh nghiệp

Khi mới đăng ký thành lập doanh nghiệp chủ đầu tư lựa chọn loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH, nhưng sau một thời gian hoạt động họ muốn chuyển sang loại hình công ty cổ phần. Điều này có được phép hay không và pháp luật quy định như thế nào về việc chuyển đổi này?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp các đơn vị được phép chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau khi hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Hồ sơ chuyển từ công ty TNHH, công ty cổ phần sang công ty cổ phần, công ty TNHH được quy định như sau:

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi loại hình doanh nghiệp

Công việc này sẽ do nơi đã cấp phép thành lập doanh nghiệp cho đơn vị xem xét, xử lý và cấp phép mới, chúng ta nên chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ: đơn đăng ký, điều lệ doanh nghiệp, danh sách thành viên, quyết định chuyển đổi loại hình của chủ sở hữu hoặc của hội đồng thành viên. Những giấy tờ này không thể thiếu được và nên nhớ phải có chữ ký, dấu mộc của doanh nghiệp thì mới hợp lệ.

Thời gian để thực hiện việc chuyển loại hình doanh nghiệp cũng tương tự như những hình thức thành lập doanh nghiệp hay đăng ký khác, nó sẽ trong khoảng 10 ngày làm việc tính cả thủ tục thay đổi con dấu cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi thực hiện chuyển đổi cần đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử quốc gia hoặc đăng báo, in lại hóa đơn, làm lại biển hiệu doanh nghiệp và thông báo với cơ quan thuế theo đúng quy định.

2. Lưu ý khi thay đổi loại hình doanh nghiệp

Việc thay đổi loại hình doanh nghiệp khác với lúc thành lập doanh nghiệp ban đầu có thể mở ra nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc kinh doanh, song nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, khó khăn cho đơn vị.

Điều khó khăn đầu tiên mà doanh nghiệp có thể gặp phải đó là các thủ tục tại nhiều cơ quan rườm rà, mất thời gian.

Thứ hai là về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý doanh nghiệp, nếu không thực hiện theo đúng quy định pháp luật sẽ dẫn tới sai phạm và gây nhiều mâu thuẫn cho các cổ đông. Tốt nhất là bạn hãy nên nhờ những dịch vụ thành lập doanh nghiệp đang có trên thị trường để thực hiện sẽ đảm bảo an toàn hơn.