• Chia sẻ
  • Sự cần thiết của các công ty kiểm định

Sự cần thiết của các công ty kiểm định

Một dịch vụ không thể tồn tại lâu dài nếu như nó không cần thiết đối với khách hàng. Dịch vụ kiểm định an toàn của các công ty kiểm định chính vì chúng cần thiết mà được nhiều khách hàng là công ty hay doanh nghiệp sử dụng và đánh giá cao.

Một số loại máy móc và thiết bị được sử dụng trong công nghiệp có độ nguy hiểm tương đối trong quá trình hoạt động sẽ bị bắt buộc được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, đó là quy định của pháp luật. Thế nên các công ty hay doanh nghiệp có sử dụng các loại máy như thế sẽ phải được kiểm định trước khi hoạt đông, đề đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Từ đó mà các công ty kiểm định mới xây dựng nên những dịch vụ kiểm định an toàn để đáp ứng nhu cầu đó từ các công ty hay doanh nghiệp. Các công ty kiểm định giúp cho các doanh nghiệp thực hiện kiểm định máy móc theo như quy định của pháp luật, để thực hiện trách nhiệm của mình trước pháp luật.

Nếu không có các công ty kiểm định, các doanh nghiệp không thể tự mình kiểm định cho máy móc của mình được. Chỉ những kiểm định viên của công ty kiểm định mới có thể thực hiện quá trình kiểm định an toàn đối với máy móc, thiết bị. Vì họ là những người có chuyên môn, họ biết cách làm thế nào để đánh giá một thiết bị có an toàn hay không và có cần phải thay thế hay sửa chữa chi tiết nào hay không. Công ty kiểm định sẽ đảm bảo rằng kết quả kiểm định là chính xác, từ đó đưa ra những đánh giá khách quan. Nếu những máy móc thiết bị đó đạt yêu cầu thì sẽ được cấp giấy phép hoạt động, nếu không đạt yêu cầu thì bên công ty kiểm định sẽ nêu lí do cụ thể, là do sai sót trong sản xuất, do một chi tiết nào đó của máy không đạt yêu cầu, hay là bị hư hỏng thiết bị nào đó,… Từ kết quả có được đó, doanh nghiệp sẽ kịp thời chỉnh sửa để không làm ảnh hưởng đến tiến độ của quá trình lao động.