Trang chủ »

Thành lập công ty luật như thế nào?

Thành lập công ty luật như thế nào?
(Ngày đăng: 19-06-2017 09:36:19)
Thành lập công ty luật như thế nào là đúng luật? Có điều kiện gì về chứng chỉ hành nghề hay vốn pháp định doanh nghiệp không? Bài viết xin chia sẻ cách thành lập một công ty luật đúng trình tự và pháp luật Việt Nam

Để có thể thành lập công ty luật một cách nhanh chóng và đúng quy định thì việc doanh nghiệp tự mình hoàn tất thủ tục sẽ có nhiều trục trắc và khó khăn. Vì vậy, nhiều người đã tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp giá rẻ để doanh nghiệp của mình có thể hoàn tất các thủ tục một cách nhanh chóng  và sớm đi vào hoạt động.

Thành lập công ty luật như thế nào

Để có thể tiến hành thành lập công ty luật như thế nào đúng luật thì đầu tiên, doanh nghiệp của bạn phải đáp ứng tốt tất cả các điều kiện pháp lý mà nhà nước đã ban hành.

Theo quy định tại luật  Luật sư số 20/2012/QH13 do quốc hội ban hành có hướng dẫn rõ ràng và cụ thể trình tự, thủ tục và hồ sơ thành lập công ty luật như sau:

+ Doanh nghiệp muốn bắt đầu hoạt động trong ngành luật sư cần đăng ký hoạt động tại sở tư pháp tại địa phương, nơi có đoàn luật sư mà giám đốc công ty là thành viên. Trong trường hợp công ty do nhiều luật sư ở các đoàn luật sư khác nhau tham gia thì đăng ký hoạt động tại nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp luật.

+ Với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thì cần ít nhất 1 thẻ luật sư, còn với doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn từ 2 thành viên trở lên hay công ty hợp danh thì cần ít nhất 2 thẻ luật sư.

+ Hồ sơ đăng ký hoạt động tại sở tư pháp bao gồm 4 loại giấy tờ sau: đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp, văn bản dự thảo điều lệ công ty, bản sao có công chứng chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao có công chứng thẻ luật sư, và cuối cùng là giấy tờ chứng minh doanh nghiệp sử dụng trụ sở hợp pháp.

Điều kiện thành lập công ty luật như thế nào, bao gồm những gì?

+ Luật sư tham gia góp vốn thành lập công ty luật phải có ít nhất 2 năm liên tục hoạt động trong ngành luật sư theo hợp đồng lao động cho tổ chức hay cá nhân hoạt động cho tổ chức có hợp đồng lao động.

+ Trụ sở làm việc phải có địa chỉ rõ ràng

+ Một luật sư chỉ được quyền thành lập hoặc tham gia thành lập cho 1 doanh nghiệp luật duy nhất.

+ Loại hình doanh nghiệp là loại hình công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể là 1 thành viên hay từ 2 thành viên trở lên đều được.

+ Trong 30 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép đăng ký hoạt động thì các luật sư có tham gia thành lập doanh nghiệp phải chuyển về gia nhập đoàn luật sư nơi doanh nghiệp đang hoạt động – yêu cầu bắt buộc dành cho những luật sư thành lập hay tham gia thành lập doanh nghiệp nhưng không thuộc đoàn luật sư tại địa phương.