Thành lập doanh nghiệp có điều kiện

Mỗi doanh nghiệp khi thành lập sẽ có chuyên ngành hoạt động khác nhau, lĩnh vực khác nhau và môi trường làm việc khác nhau. Chính vì vậy, tùy theo mỗi ngành nghề mà pháp luật có những quy định Thành lập doanh nghiệp có điều kiện khác nhau.

Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức đã tìm tới sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được tư vấn cũng như hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc thành lập doanh nghiệp có điều kiện một cách đơn giản và nhanh chóng nhất.

 Nền kinh tế Việt Nam có hàng ngàn ngành nghề khác nhau. Mỗi ngành nghề yêu cầu mỗi điều kiện và thủ tục khác nhau. Chính vì vậy, khi thành lập doanh nghiệp có điều kiện các chủ đầu tư phải nắm được doanh nghiệp mình thành lập hay ngành nghề mình kinh doanh cần điều kiện gì. Chúng ta có thể tham khảo một số ngành nghề có điều kiện sau :

Thành lập doanh nghiệp có điều kiện


- Những ngành nghề khi kinh doanh cần phải có chứng chỉ hành nghề như :
+  Những ngành nghề tư vấn dịch vụ pháp lý.
+  Những ngành liên quan đến y dược, đến sức khỏe, tính mạng con người.
+  Những ngành nghề liên quan đến thiết kế, xây dựng công trình, giao thông vận tải.
+ Những ngành về kiểm toán, kế toán hay mua bán các bảo vật quốc gia, bất động sản…
-   Bên cạnh đó, một số ngành nghề khi thành lập doanh nghiệp có điều kiện khác như : kinh doanh các dịch vụ giải trí vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử hay các ngành lien quan tới dịch vụ quảng cáo, in ấn…
-   Mặt khác, khi thành lập doanh nghiệp có điều kiện chủ đầu tư cũng cần nắm được những ngành nghề nào không được phép kinh doanh bởi nó nằm trong danh sách cấm kinh doanh mà pháp luật ban hành bao gồm :
+  Kinh doanh vũ khí , quân trang, quân dụng , pháo nổ…vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.
+  Kinh doanh các chất kích thích như ma túy, rượu lậu
+  Kinh doanh những văn hóa phẩm đồi trụy, mại dâm, buôn bán người , cờ bạc…
+  Kinh doanh, buôn bán động, thực vật hoang dã, quý hiếm được Nhà nước bảo vệ.
+ Kinh doanh những dịch vụ gây suy đồi đạo đức, hạnh phúc con người như : môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài; môi giới nhận cha mẹ con nuôi..
+ Kinh doanh các ngành nghề gây ô nhiễm môi trường hoặc buôn bán các loại sản phẩm thuộc danh sách cấm lưu hành.

Nói tóm lại, dù kinh doanh bất cứ ngành nghề nào thì chủ đầu tư cũng cần biết ngành nghề kinh doanh mình  thành lập doanh nghiệp có điều kiện hay không điều kiện để có những định hướng tốt hơn cho việc chuẩn bị thủ tục cũng như xác định chiến lược kinh doanh. Nếu doanh nghiệp lựa chọn ngành nghề thuộc danh sách cấm kinh doanh mà pháp luật ban hành thì không chỉ doanh nghiệp phải ngừng hoạt động mà còn chịu sự xử phạt nghiêm khắc của Pháp luật.