• Doanh nghiệp
  • Thu hồi giấy chứng nhận sau khi thành lập doanh nghiệp

Thu hồi giấy chứng nhận sau khi thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp kinh doanh sẽ gặp trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận khi thành lập doanh nghiệp. Việc thu hồi này thật sự là một điều không hề tốt đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được đảm bảo bằng quá trình cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh. Nhưng khi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh bị thu hồi có nghĩa là hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bắt buộc phải tạm ngưng. Điều đó cũng có nghĩa là khi mọi doanh nghiệp thiếu đi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh thì sẽ không đảm bảo được quá trình kinh doanh và không còn được pháp luật bảo hộ về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Khi đăng kí thành lập doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh nhưng sau đó phòng đăng kí kinh doanh phát hiện được những kê khai trong hồ sơ đăng kí kinh doanh là giả mạo thì sẽ thông báo và gửi giấy yêu cầu giải trình đối với doanh nghiệp đồng thời sẽ tạm thu giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh chờ kết quả sẽ có quyết định cụ thể.

Hoặc trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu doanh nghiệp có những sai sót nào đó thì quá trình và hoạt động sản xuất kinh doanh như về kê khai, nộp thuế, gian lận thuế hoặc trốn thuế thì doanh nghiệp sẽ bị thu giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Việc thu giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh còn được áp dụng trong trường hợp nếu doanh nghiệp kinh doanh các mặt hành, sản phẩm trái với các mặt hàng, sản phẩm ghi trong giấy đăng kí kinh doanh; hoặc sản xuất, phân phối những sản phẩm không đúng với những gì ghi trên giấy đăng kí thì sẽ bị tịch thu giấy chứng nhận để làm rõ và sẽ yêu cầu đưa ra pháp luật để xử lý.

Do đó, có thể khẳng định rằng việc thu hồi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh sau khi thành lập doanh nghiệp sẽ tổn hại rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, trong suốt quá trình kinh doanh, doanh nghiệp nên đảm bảo và thực hiện đúng những gì ghi trên giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.