• Doanh nghiệp
  • Thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Ngày nay, Thủ tục thay đổi địc chỉ đăng ký kinh doanh chắc hẳn là một trong những dịch vụ phát triển nhất trong thị trường Việt Nam. Nhu cầu thành lập doanh nghiệp dường như nở rộ trong những năm gần đây, bởi cơ hội đón đầu xu thế phát triển với các nước trên thế giới chính vì thế cứ hàng năm, hàng quý lại có các công ty TNHH, công ty tư nhân hay công ty cổ phần thi nhau thành lập.

Để tham gia dịch vụ thành lập doanh nghiệp để thành lập một công ty TNHH một thành viên, hai thành viên, công ty cổ phần hay công ty tư nhân luôn luôn đòi hỏi các doanh nghiệp phải đứng ra làm thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục thế, và các thủ tục ban đầu để thành lập doanh nghiệp.

Thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh

Trong thủ tục đăng ký kinh doanh có những thông tin như tên công ty, địa chỉ trụ sở… Chính vì thế, sau khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động có những lúc đòi hỏi sự thay đổi về địa chỉ hay những thông tin có trong giấy phép kinh doanh thì lúc đó bắt buộc các doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh sẽ có hai trường hợp xảy ra đó là thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế, ở trường hợp này thì doanh nghiệp sẽ làm thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh với phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm: giấy phép đăng ký kinh doanh bản chính, quyết định bằng văn bản của hội đồng thành viên, biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi và cuối cùng là thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Còn trường hợp thứ hai là trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản ký. Ở trường hợp này thì doanh nghiệp phải làm việc với cơ quan thuế trước sau đó mới làm việc với phòng đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý.

Các trường hợp thay đổi thông tin thuế dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý bao gồm: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh do Chi cục thế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Nếu bạn có thể thực hiện đúng theo các thông tin nêu trên thì chúng tôi chắc là bạn có thể hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh một cách đơn giản hơn rất nhiều đấy.