• Doanh nghiệp
  • Thuê máy gặt đập liên hợp 130 nghìn đồng mỗi sào

Thuê máy gặt đập liên hợp 130 nghìn đồng mỗi sào

Tôi không biết ở miền Bắc và miền Nam thế nào nhưng tôi ở miền Trung thì giá thuê máy gặt đập liên hợp hiện nay là 130 nghìn đồng mỗi sào và mỗi gia đình phải tự vận chuyển lúa về nhà.

Thuê máy gặt đập liên hợp 130 nghìn đồng mỗi sào

Trước đây bà con quê tôi mất rất nhiều công đoạn mới có thể chuyển hạt lúa từ cây lúa ngoài đồng thành những đống hạt được cất giữ trong nhà. Quá trình thu hoạch lúa cực kỳ vất vả. Hầu như mọi người đều tự gặt bằng tay. Nếu thuê người ngoài gặt thì mỗi sào ruộng tiền gặt ít nhất phải mất 100 nghìn đồng. Nếu ruộng sâu, khó gặt thì số tiền có thể tăng lên gấp đôi, gấp ba. Phải chở lúa về nhà mới tuốt. Tuốt lúa cũng mất chi phí 60 nghìn đồng nữa. Mỗi buổi may lắm thì làm được một sào nếu chỉ có vài ba nhân công. Như vậy một sào ruộng ít nhất cho chi phí gặt và tuốt là 160 nghìn đồng. Tôi ở miền trung nên diện tích ruộng là 500 m2 mỗi sào. Đồng ở quê tôi không có các vùng diện tích rộng như ở miền Bắc và miền Nam nên việc một nhà đầu tư nhiều để sản xuất lúa là rất ít vì thực tế ruộng cũng không có nhiều.

Gần đây máy gặt lúa liên hợp được một số người ở miền Nam mang ra gặt thuê. Tôi không biết ở miền Bắc và miền Nam thế nào nhưng tôi ở miền Trung thì giá thuê máy gặt đập liên hợp hiện nay là 130 nghìn đồng mỗi sào và mỗi gia đình phải tự vận chuyển lúa về nhà. Mỗi sào ruộng thì máy gặt lúa liên hợp chỉ gặt mất khoảng 15 đến 20 phút. So với công việc được làm như trước đây thì nhanh và khỏe hơn nhiều. Chủ máy gặt sẽ thu tiền liền ngay sau khi gặt xong ruộng. Nếu gặt nhiều ruộng một lúc thì cứ 130 nghìn nhân với số ruộng mà trả tiền. Một lần trả một số tiền như thế với nhiều người dân là khá lớn vì trước đây xong vụ mùa người ta mới thanh toán. Nhưng tính ra cũng rẻ hơn so với chi phí trước đây rồi. Từ khi có máy gặt đập liên hợp, mọi người hầu như cũng thuê máy để gặt, ít ai tự gặt lúa về tuốt nữa. Nói chung so với trước đây thì mọi việc dễ dàng hơn nhiều, người dân có lợi hơn.