• Doanh nghiệp
  • Trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

Khi đứng trước quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân thì vấn đề trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân chính là điểm bất lợi và cũng là điểm thuận lợi để bạn có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp này. Vậy, thuận lợi hay khó khăn trong vấn đề trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp tư nhân được thể hiện như thế nào?

Sự ưu ái của nhiều người dành cho dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay không phải là điều đơn giản. Bởi dịch vụ này đã thực sự mang đến sự trợ giúp rất hiệu quả cho mọi người và luôn là điểm đến đáng tin cậy để mọi người đặt niềm tin.

Trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân

Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn những thuận lợi và khó khăn trong trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân để bạn có thể có cái nhìn cụ thể hơn đối với vấn đề này. Từ đó có thể đưa ra sự lựa chọn hợp lý cho con đường kinh doanh của mình.

Thuận lợi

Nói đến doanh nghiệp tư nhân thì trách nhiệm pháp lý mà người chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện cũng chính là điều kiện rất tốt để có thể có được những quyết định mang tính hiệu quả trong kinh doanh.

- Thứ nhất là chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định đối với mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mọi chủ trương đầu tư hay các quyết định nào khác liên quan đến việc kinh doanh đều do chủ doanh nghiệp tư nhân thông qua và không cần phải có ý kiến của bất cứ ai.

- Thứ hai là chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hay giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp để phù hợp với điều kiện kinh doanh. Điều này giúp giảm các thủ tục hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

- Chế độ trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng giúp chủ doanh nghiệp có toàn quyền sử dụng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp tư nhân vào mục đích kinh doanh hay cá nhân đều được.

Khó khăn

Mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng chế độ trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân cũng mang đến không ít khó khăn. Cụ thể như:

- Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân đòi hỏi người chủ sẽ chịu mọi trách nhiệm về các khoản nợ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bằng cả vốn góp vào công ty và tài sản không góp vào công ty.

- Doanh nghiệp tư nhân do không có sự độc lập về tài sản với chủ doanh nghiệp tư nhân nên không có tư cách pháp nhân. Điều này ảnh hưởng không ít đến quyền lợi trong kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy thì chế độ trách nhiệm pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân là điều mà bạn cần phải biết trước khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp này để hoạt động kinh doanh.