• Chia sẻ
  • Ưu điểm của bảo hiểm xã hội

Ưu điểm của bảo hiểm xã hội

Nhiều người khi tham gia bảo hiểm xã hội vẫn không biết được ưu điểm của bảo hiểm xã hội là gì và nó có thể mang đến những lợi ích như thế nào đối với cuộc sống của mọi người.

Hiện nay,khi cần hoàn tất các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội thì nhiều người đã chọn dịch vụ bảo hiểm xã hội để có thể yên tâm hơn và cũng có thể tiện lợi hơn trong quá trình thực hiện công việc.

Ưu điểm của bảo hiểm xã hội

Theo mọi người thì ưu điểm của bảo hiểm xã hội là gì ? Đây là điều mà không phải là ai tham gia bảo hiểm xã hội cũng có thể nắm được thông tin một cách chính xác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thực  chất là bảo hiểm xã hội có ưu điểm gì?

Ưu điểm của bảo hiểm xã hội: 

- Thứ nhất là đối với chế độ trợ cấp đau ốm thì ngoài quy định về việc trợ cấp các chế độ để hỗ trợ người tham gia bảo hiểm có được chế độ hỗ trợ khi đau ốm thì bảo hiểm xã hội còn có thêm quy dịnh về thời gian hưởng trợ cấp đối với các công việc có tính chất độc hại hay nặng nhọc.

- Thứ hai là khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi có cac1su75 cố về sức khỏe như đau ốm, tai nạn,... thì người sử dụng lao động sẽ có trách nhiệm chi chi phí để hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người lao động. Ngoài ra thì ưu điểm của bảo hiểm xã hội chính là quy định người sử  dụng lao động phải  có sự phân công công việc thay thế cho người lao động tới khi họ phục hồi sức khỏe để làm việc bình thường.

- Thứ ba là Bảo hiểm xã hội cũng thể hiện ưu điểm của mình trong việc quy định những tính huống đặc biệt đối với việc hưởng lương hưu. Với trường hợp người lao động dù chưa đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng do sức khỏe suy giảm dẫn đến việc không thể tiếp tục làm việc thì vẫn được  phép hưởng lương hưu hàng tháng chứ không nhất  thiết phải đủ tuổi nghỉ hưu mới được hưởng.

- Thứ tư là khi tham gia bảo hiểm xã hội thì người tham gia sẽ được hưởng chế độ tử tuất là bằng  8 tháng tiền lương tối thiểu. Đây là sự bù đáp một phần sự mất mát của người lao động. Đây chính là sự thể hiện tính nhân văn trong quá trình người tham gia bảo hiểm xã hội đóng nộp.

- Thứ năm là ưu điểm của bảo hiểm xã hội được thể hiện ở việc các thủ tục sẽ được giải quyết một cách linh hoạt và tùy  theo từng trường hợp chứ không nhất thiết là các thủ tục phải làm theo đúng quy định như các loại bảo hiểm thương mại khác.

Có thể thấy là ưu điểm của bảo hiểm xã hội thể hiện rõ ở các chính sách để có thể trợ giúp người lao động một cách hiệu quả nhất.