• Thư giãn
  • VCCI khảo sát ý kiến doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan

VCCI khảo sát ý kiến doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan

Để chuẩn bị cho hội nghị đối thoại thuế, hải quan 2014 cũng như làm tốt vai trò đầu mối tập hợp thông tin phản ánh lên Chính phủ, phối hợp với các Bộ ngành liên quan gỡ khó cho doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và hải quan, VCCI tiến hành khảo sát đánh giá của doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan.

Theo đó, các doanh nghiệp sẽ trả lời bảng câu hỏi theo mẫu và gửi về Ban Hội viên và Đào tạo – VCCI trước ngày 18/9/2014 để tổng hợp, trao đổi, đóng góp ý kiến với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan. Đối với các doanh nghiệp quan tâm đến tham dự và trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan) thì có thể đăng ký rõ trong phiếu thông tin. VCCI sẽ gửi giấy mời tham dự Hội nghị đối thoại cho doanh nghiệp sau khi đã thống nhất chương trình làm việc với Bộ Tài chính.
Ngoài các nội dung trên, VCCI cũng sẽ tiếp thu tất cả các ý kiến của doanh nghiệp về các lĩnh vực có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, góp ý về môi trường, chính sách đối với doanh nghiệp... Các ý kiến này sẽ được tập hợp và phản ánh lên các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình khắc phục khó khăn, vướng mắc liên quan đến doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp có thể tải Phiếu khảo sát tại đây.