• Doanh nghiệp
  • Xác định loại hàng hóa có thể vận chuyển bằng đường biển

Xác định loại hàng hóa có thể vận chuyển bằng đường biển

Vận chuyển đường biển là một phương thức vận tải hàng hóa quan trọng trong nền kinh tế hiện nay, tuy nhiên không phải tất cả các loại hàng hóa ta đều có thể sử dụng phương thức này để vận chuyển. Loại hàng hóa nào có thể sử dụng đường biển để chuyên chở thường được phân loại và xác định trước khi quyết định sử dụng.

Vận tải đường biển có khả năng vận chuyển tất cả các loại hàng hóa, vật phẩm hay thương phẩm, đây là hình thức vận chuyển không có bất cứ giới hạn nào về cả khối lượng, kích thước hay trọng lượng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải phân loại hàng hóa trước khi vận chuyển để tránh ảnh hưởng đến chất lượng cũng như giá trị hàng hóa của mình.

Hàng hoá vận chuyển trong vận tải biển sẽ được phân chia thành các nhóm hàng theo quy chuẩn chung như chế độ bảo quản, phương pháp đóng gói, phương pháp xếp dỡ, tính chất lý hoá của hàng,.…. để đảm bảo mức độ an toàn cũng như tính thuận tiện trong quá trình vận chuyển. Điều này là quan trọng vì sẽ bảo quản được hàng hóa theo tiêu chuẩn riêng của nó, tránh trường hợp có thể khiến cho hàng hóa bị ảnh hưởng bởi các loại khác hoặc không được bảo quản như đúng yêu cầu riêng của nó.

vận chuyển đường biển

Như vậy có thể thấy rằng, vận chuyển đường biển có thể chở được hầu hết các loại hàng hóa (trừ những hàng hóa bị cấm theo quy định). Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phân loại hàng hóa để vận chuyển hiệu quả hơn, bảo quản tốt hơn. Đồng thời tránh vận chuyển những loại hàng hóa có giá trị cao hay đòi hỏi tốc độ nhanh chóng bằng đường biển để tránh xảy ra những tổn thất hay thiệt hại cho mình.

Bên cạnh đó khi vận chuyển đường biển, cũng cần sử dụng những loại phương tiện vận chuyển thích hợp chuyên dụng dành cho các loại hàng hóa đặc thù để đạt hiệu quả cao trong công tác vận chuyển của mình và không xảy ra các tình trạng thiệt hại hay tổn thất về giá trị và chất lượng hàng hóa sau khi vận chuyển. Người sử dụng cũng cần tìm hiểu xem những loại hàng hóa cụ thể nào không thể vận chuyển đường biển để chủ động hơn trong việc chuyên chở của mình.