• Doanh nghiệp
  • Yêu cầu về vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp?

Yêu cầu về vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp?

Câu hỏi: Xin công ty tư vấn cho tôi về yêu cầu của vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp là bao nhiêu, có điều kiện gì khác không? (Vương – Huế)

Trả lời: Bạn Vương thân mến, để thành lập doanh nghiệp thì vốn là một trong những yếu tố có vai trò đặc biệt quan trọng để doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập hay không? Bên cạnh vốn điều lệ thì vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp cũng không kém phần ảnh hưởng.

Vốn pháp định được là mức vốn tối thiểu phải có thì mới có thể thành lập doanh nghiệp và phải do cơ quan có thẩm quyền ấn định, được xem là có thể thực hiện được các dự án khi thành lập doanh nghiệp. Khác với vốn điều lệ, vốn pháp định được quy định chặt chẽ và khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Ở nước ta hiện nay, chỉ có một số ngành nghề có quy định vốn pháp định, có thể lấy một số điển hình như: môi giới chứng khoán 25 tỷ đồng; tự doanh 100 tỷ đồng; quản lý doanh mục đầu tư: 3 tỷ đồng; bảo lãnh phát hành 165 tỷ đồng; tư vấn đầu tư chứng khoáng: 10 tỷ đồng; môi giới lao động việc làm 50 triệu đồng; kinh doanh vàng từ 1 đến 5 tỷ đồng; bảo hiểm từ 4 đến 600 tỷ đồng….

Số vốn pháp định này có thể thay đổi trong thời điểm phù hợp và sẽ được công khai cụ thể trong điều lệ, do đó, bạn có thể nắm bắt và theo dõi để kịp thời chuẩn bị. Nếu bạn kinh doanh, sản xuất trong ngành nghề, lĩnh vực có yêu cầu vốn pháp định thì có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ấn định số vốn đi kèm với hồ sơ để đăng ký thành lập doanh nghiệp. Nếu có sai sót, thiếu trung thực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Trên đây là vài thông tin cụ thể, đặc điểm, yêu cầu của vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp mà bạn cần ghi nhớ để kịp thời cân nhắc và chuẩn bị tốt nhất. Chúc bạn thành công!