Máy uốn thép ống bán tự động

Nhóm tác giả Lê Phương Long, Trần Hữu Tuyển - Khoa cơ điện, trường Đại học Lạc Hồng đã thiết kế và chế tạo thành công máy uốn thép ống bán tự động thay thế phương pháp uốn bằng tay. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát thực tế các loại máy uốn trong và ngoài nước để chọn giải pháp thiết kế cho phù hợp; uốn được với góc uốn từ 100 đến 1.050, đặc biệt là giảm giá thành, giảm chi phí, dễ vận hành.

Các sản phẩm chính máy uốn thép ống cho phép uốn các biên dạng cung và dạng tròn với các dạng ống khác nhau đối với các loại thép tròn và thép vuông. Máy sẽ phát triển theo hướng sử dụng động cơ điện và hệ thống thủy lực để giải quyết vấn đề uốn ống mà không cần nhiều đến sức người.