• Doanh nghiệp
  • So sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật 2005 và 2014

So sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật 2005 và 2014

Nếu đem so thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật 2005 với Luật Doanh nghiệp 2014 thì có nhiều điểm rất khác biệt. Nếu bạn chưa nắm được thông tin thì chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Thành lập một doanh nghiệp không phải là chuyện đơn giản. Nếu doanh nghiệp không nắm rõ thông tin thì rất có thể việc thành lập này sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Vậy sao bạn không để dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi giúp bạn thực hiện những vấn đề này?

So sánh thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật 2005 và 2014

Bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem liệu khi thành lập doanh nghiệp thì thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật 2005 và năm 2014 có gì khác nhau nhé.

Nghĩa vụ doanh nghiệp

- Luật doanh nghiệp 2005 chỉ yêu cầu doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng luật doanh nghiệp 2014 lại không ghi ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà vẫn yêu cầu doanh nghiệp hoạt động theo đúng ngành nghề đã đăng ký.

- Luật 2005 quy định doanh nghiệp phải đăng ký mã số thuế. Điều này được bãi bỏ trong luật Doanh nghiệp 2014.

- Luật doanh nghiệp 2005 không quy định đối với vấn đề doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký hay công khai thông tin về thành lập và hoạt động… Nhưng điều này thì Luật Doanh nghiệp 2014 lại quy định rất cụ thể.

Thời gian làm thủ tục đăng ký kinh doanh

Theo luật Doanh nghiệp 2005 thì thời gian để doanh nghiệp được xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 07 ngày làm việc. Thời gian này được tính từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ lên cơ quan chức năng. Trong khi đó thì luật Doanh nghiệp chỉ quy định 05 ngày làm việc

Những quy định khác

Trong quy định về thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật 2005  thì giấy tờ mà doanh nghiệp cần phải lưu giữ là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng luật 2014 lại bãi bỏ quy định này.

Bên cạnh đó thì luật 2005 quy định doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời gian mở cửa tại trụ sở kinh doanh. Điều này được quy định trong vòng 15 ngày, thời gian tính từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, khi luật Doanh nghiệp 2014 ban hành thì quy định này đã được bãi bỏ.

Có thể thấy là sự khác biệt trong thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật 2005  so với 2014 là rất lớn. Điều này cho thấy là cơ quan đăng ký kinh doanh cũng đã cố hết sức để có thể mang đến một môi trường đăng ký kinh doanh thuận lợi nhất, thông thoáng nhất cho doanh nghiệp. Nó giúp khuyến khích doanh nghiệp hăng hái hơn đối với việc thành lập doanh nghiệp của mình. Vì thế cho nên, để có thể thành lập doanh nghiệp được thuận lợi thì bạn nên nắm rõ các vấn để mà chúng tôi nêu trên nhé.

Những thông tin về thủ tục thành lập doanh nghiệp theo luật 2005 mặc dù đã được sửa đổi trong luật Doanh nghiệp 2014 nhưng những thông tin cơ bản của luật vẫn được giữ nguyên để đảm bảo sự quản lý chặt chẽ nhất của cơ quan chức năng đối với việc thành lập doanh nghiệp.