• Chia sẻ
  • Đặc điểm của phương thức vận tải đường biển

Đặc điểm của phương thức vận tải đường biển

Trong vận chuyển hàng hóa hiện nay, vận tải đường biển đã không còn lạ lẫm gì nữa với nhiều người. Cũng nhìn vào những đặc điểm của phương thức này để hiểu hơn về nó nhé.

Đặc điểm của phương thức vận tải đường biển

Cùng với đường bộ thì từ xưa, vận tải đường biển đã tồn tại và phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa giao thương của con người. Nhưng đến hiện tại, hoạt động này sẽ được thực hiện thông qua các công ty vận tải đường biển nội địa, với gói dịch vụ chuyên nghiệp và tốt hơn. Nhìn vào các đặc điểm của phương thức vận tải này, nó sẽ giúp bạn có được cái nhìn chi tiết hơn.

Ngoài vận tải đường sắt, thì vận tải đường biển cũng đóng vai trò vô cùng quan trong trong giao lưu, quan hệ kinh tế giữa các nước. Vậy vận tải đường biển có những đặc điểm gì

1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển.

- Vận tải đường biển có thể phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong buôn bán quốc tế.

- Các tuyến đường vận tải trên biển hầu hết là những tuyến đường giao thông tự nhiên.

- Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển rất lớn. Nhìn chung năng lực chuyên chở của công cụ vận tải đường biển (tầu biển) không bị hạn chế như các công cụ của các phương thức vận tải khác.

- Ưu điểm nổi bật của vận tải đường biển so với việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt là giá thành thấp.

Tuy nhiên, vận tải đường biển có một số nhược điểm:

- Vận tải đường biển phụ thuộc rất nhiều vào điệu kiện tự nhiên.

- Tốc độ của tầu biển còn thấp và việc tăng tốc độ khai thác của tầu biển còn bị hạn chế

Từ những đặc điểm kinh tế kỹ thuật nói trên của vận tải đường biển, ta có thể rút ra kết luận một cách tổng quát về phạm vi áp dụng như sau:

- Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá trong buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển thích hợp với chuyên chở hàng hoá có khối lượng lớn, chuyên chở trên cự ly dài nhưng không đòi hởi thời gian giao hàng nhanh chóng.

2. Tác dụng của vận tải đường biển đối với buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển là yếu tố không tách rời buôn bán quốc tế

- Vận tải đường biển thúc đẩy buôn bán quốc tế phát triển

- Vận tải đường biển phát triển góp phần làm thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế.

- Vận tải đường biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế.