• Chia sẻ
  • Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư bao gồm thủ tục gì ?

Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư bao gồm thủ tục gì ?

Hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp giúp họ có được giấy phép có xác nhận của pháp luật, thuận lợi cho việc đầu tư và kinh doanh.

Bất kỳ một doanh nghiệp nào kể cả doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi muốn kinh doanh, đầu tư một vấn đề, lĩnh vực nào đó cũng cần có giấy phép đầu tư. Nếu không được cấp giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp đó đã vi phạm pháp luật và nếu bị phát hiện sẽ bị xử lý.

Vì vậy, hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư là rất cần thiết với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam khá rắc rối trong những thủ tục, do vậy, chúng tôi xin giới thiệu đến quý doanh nghiệp những giấy tờ cần thiết trong bản hồ sơ này. Việc này giúp doanh nghiệp có thể biết và hiểu rõ hơn khi nộp hồ sơ.

Thủ tục, hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư

Hồ sơ xin cấp phép giấy đầu tư sẽ được chia ra thành những loại hình doanh nghiệp khác nhau. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu 3 loại hình doanh nghiệp chủ yếu hiện nay :

1. Đối với dự án đầu tư hợp đồng kinh doanh :

- Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư theo mẫu

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 bên

- Xác nhân tư cách pháp lý cũng như tình hình tài chính của 2 bên

- Giải trình kinh tế  và  kỹ thuật

- Tất cả các hồ sơ khác liên quan đến hợp đồng kinh doanh như giải trình công nghệ hay môi trường….

2. Đối với doanh nghiệp liên doanh :

- Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư theo mẫu

- Hợp đồng liên doanh công ty

- Các điều lệ Doanh nghiệp liên doanh

- Xác nhận tư cách pháp lý và tài chính

- Giải trình kinh tế và kỹ thuật.

- Hồ sơ khác nếu có liên quan đến giải trình công nghệ, môi trường….

3. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% nước ngoài :

- Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư theo mẫu

- Điều lệ của Doanh nghiệp

- Xác nhận tư cách pháp lý, tài chính của doanh nghiệp nước ngoài.

- Giải trình kinh tế và  kỹ thuật

- Các hồ sơ khác nếu có liên quan đến những vấn đề công nghệ, giải trình.

Trên đây là hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư cho 3 loại hình doanh nghiệp chủ yếu hiện nay. Nếu quý doanh nghiệp vẫn còn những băn khoăn, thì có thể liên hệ với chúng tôi, dịch vụ xin giấy phép đầu tư của chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện bộ hồ sơ và nộp hồ sơ này.